• Bas Czerwinski

StemWijzer voor de gemeente Nijkerk

NIJKERK Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, komt er een StemWijzer voor de gemeente Nijkerk. De StemWijzer is tegen die tijd via internet beschikbaar. Het is de eerste keer dat de gemeente Nijkerk gebruik maakt van een lokale digitale stemhulp. Hiermee biedt de gemeente haar inwoners op een toegankelijke manier informatie over de deelnemende partijen en hun standpunten.

In de StemWijzer geven gebruikers hun mening over de aangeboden stellingen en krijgen daarna te zien met welke partij(en) de meeste overeenstemming is. Het resultaatscherm biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om zich uitgebreid te oriënteren op de standpunten van alle partijen en door te klikken naar andere vergelijkende informatie.

De voorbereiding voor het maken van de Stemwijzer gaat binnenkort van start. Daarvoor zijn alle politieke partijen in de gemeente Nijkerk uitgenodigd. Zij komen bij elkaar om de thema's te bespreken die aan de orde moeten komen. ProDemos (de maker van StemWijzer) gebruikt ook de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen om de stellingen te maken.

Op dit moment zijn er geen nieuwe partijen bekend die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Als zich nog partijen melden, dan worden zij ook uitgenodigd om deel te nemen aan de Stemwijzer.