• Wijnand Kooijmans

'Steek gerust zelf de handen uit de mouwen' 

NIJKERK ,,Ik wil persoonlijk ervaren waar de mensen van wijkbeheer tegen aanlopen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden."

Wijnand Kooijmans

 

Dat was voor wethouder Patricia van Loozen in april al reden een afspraak met hen te maken een dagje mee te lopen op het moment dat ze dit onderwerp overnam van collega Wim van Veelen.

 

Het grote moment is nu. Om iets voor zeven staat Van Loozen bij de ingang van de gemeentewerf op bedrijventerrein De Flier. De mensen met wie ze deze dag op pad gaat druppelen binnen. Gesterkt door een kop koffie gaan ze op weg naar het centrum van Hoevelaken waar de wethouder aan de slag gaat met een bladblazer. Het is opvallend hoe snel ze dit werk onder de knie heeft.

 

KLACHTEN Er zijn de laatste tijd regelmatig klachten geweest over onder meer het groenonderhoud in Hoevelaken. ,,Maar dat is niet de reden dat ik hier nu aan de slag ga, dit was al lang gepland. Je hoort dat mensen ongenuanceerd roepen tegen de medewerkers van wijkbeheer. Dat mensen schreeuwen, mopperen en klagen. Maar dat moeten ze niet tegen hen doen, klachten moeten ze melden aan de gemeente."

ONDERHOUD Door de noodzaak te bezuinigen is het onderhoudsniveau in het verleden op een lager pitje gezet. ,,Maar nu het financieel beter gaat willen we bekijken of we hierin verandering moeten aanbrengen. Zoals we ook kijken of het beleid rond hondenpoep moet worden aangepast. Dat is een hot item. Of we met zachte hand toch een gedragsverandering teweeg kunnen brengen. Onder meer door een bezoekje aan plekken waar veel overlast wordt ondervonden. En of we meer doggy-stations moeten plaatsen waarin mensen hun afvalzakje kunnen deponeren. Ik begrijp dat mensen niet twintig minuten gaan lopen met hun zakje."

 

GESPREK Iedere klacht is een mooi moment om met mensen in gesprek te komen, zo vindt Patricia van Loozen. ,,Het zou ook goed zijn wanneer mensen zelf de handen uit de mouwen steken. Een stukje openbaar groen meenemen wanneer ze in hun eigen tuin aan het werk zijn. Ik begrijp dat we dat niet kunnen afdwingen. Waar onderhoud gevaar oplevert moeten we dit als gemeente meteen aanpakken en oplossen."

Nijkerk wil de komende tijd onder meer de beheerplannen actualiseren. Door nieuwbouw komt er veel groen bij. ,,We moeten blij zijn met al het groen dat we in onze gemeente hebben, daarvan genieten. Vroeger spoten we alles plat. In de eigen tuin een fles chloor bij onkruid en je was klaar. Nu denk ik dat een handmatige aanpak het beste werkt. Ik ben daarbij getroffen door het enthousiasme waarmee de mensen van wijkbeheer hun taak uitvoeren."

 

ZWERFVUIL Een punt dat zeker ook aandacht verdient is, zo geeft Van Loozen aan, het zwerfvuil dat opduikt in het gemeentelijk groen. Dat moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Tijd voor een kop koffie.