• Het Omega kantoorpand waarin statushouders en starters worden gehuisvest.

    Wijnand Kooijmans

Statushouders en starters in kantoorpand

NIJKERK Voor het eerst zet de gemeente Nijkerk een kantoorpand in voor de huisvesting van statushouders. Het gaat om het pand Omega aan de Ds. Kuyperstraat waarin 24 kleine woningen komen, vooral geschikt voor alleenstaanden. De helft van dit aantal is bestemd voor statushouders, de overige twaalf woningen zijn bestemd voor starters die voor het eerst een beroep doen op de woningmarkt. Het gaat dan vooral om de groep van achttien tot dertig jaar.

Wijnand Kooijmans

De ontheffing voor woningen in het Omega pand maakt onderdeel uit van het plan van het college van burgemeester en wethouders en de Woningstichting Nijkerk (WSN) de komende twee jaar 54 extra sociale huurwoningen te bouwen. Doel is om langere wachttijden voor woningzoekenden te voorkomen gezien de opgave die Nijkerk heeft opgelegd gekregen door het Rijk als het gaat om het huisvesten van statushouders.

De extra sociale huurwoningen worden gebouwd in de nieuwbouwwijk Doornsteeg en in de Spoorkamp in Nijkerk, in de tweede fase van de uitbreiding Nijkerkerveen en aan de Van Rensselaerstraat in Nijkerkerveen. Opzet is dat de nieuwe woningen worden toegewezen aan mensen die willen doorstromen binnen de sociale huursector en de ingeschreven woningzoekenden. De vrijkomende huurwoningen worden dan toegewezen aan statushouders. Directeur Peter Toonen van de WSN: "Wij willen voorkomen dat statushouders in één straat worden gehuisvest. Dat bevordert de integratie niet."

Nijkerk moet dit jaar 145 statushouders huisvesten. Inmiddels is aan 83 daarvan al huisvesting geboden waarmee de achterstand die in 2015 is ontstaan is ingehaald, zo zegt wethouder Wim van Veelen. Hij heeft goede hoop dat de resterende 62 statushouders ook dit jaar onderdak worden gebracht.

In de nieuwbouwwijk Doornsteen worden vijftien geplande koop- en duurdere huurwoningen omgezet naar sociale woningbouw. Het totaal aantal woningen van twaalfhonderd dat in deze wijk is gedacht wordt niet verhoogd. In Nijkerkerveen komen zeven extra sociale huurwoningen in plaats van sociale koopwoningen. Voor een terrein aan de Van Rensselaerstraat wordt gedacht aan de bouw van acht kleine sociale huurwoningen. In de stijl van 't Schulpje. De WSN ontwikkelt hiervoor een plan.

De verwachting is dat de geplande nieuwe woningen in 2017 beschikbaar komen. Dit is echter sterk afhankelijk van de procedures die nog moeten worden doorlopen. Voor de locatie Spoorkamp worden 13 en 14 juni inloopbijeenkomsten gehouden waarop iedereen welkom is. Voor deze locatie moet bijvoorbeeld worden gekeken welke maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast van de dichtbij gelegen spoorlijn Amersfoort - Zwolle kan worden voorkomen. Eerdere plannen in dit kantoorpand zorgwoningen te ontwikkelen zijn hierop gestrand

De komende jaren heeft Nijkerk volgens de huidige prognoses nog meer extra woningen nodig om statushouders te kunnen huisvesten. Voor 2017 gaat het om vijftig woningen, in 2018 en 2019 om veertig woningen per jaar. Om dit jaar de wachtlijsten niet op te laten lopen verkopen de woningcorporaties minder huurwoningen dan gepland.