• Voor de aankoop van bestaande woningen kan een starterslening worden verkregen, mits de prijs niet boven de 200.000 euro ligt.

    Wijnand Kooijmans

Startersleningen in ere hersteld

NIJKERK Nijkerk houdt een starterslening. Hiermee werd tijdens de commissievergadering ingestemd door de vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Wel zijn er twijfels of het beschikbare budget voldoende is maar wethouder Wim van Veelen zegde toe, indien noodzakelijk, naar de gemeenteraad toe te komen met het verzoek extra geld hiervoor beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

 

De voorwaarden voor de startersleningen zijn wel aangescherpt. Zo mag het bedrag van de aan te kopen woning niet boven de tweehonderdduizend euro liggen. Daarnaast kan maximaal 25.000 euro worden verkregen als starterslening. In principe is er bij de gemeente geld voor tien tot elf startersleningen per jaar. Dat was voor Joop van Ruler (CDA) reden te vragen of er niet meer gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld banken om leningen te verstrekken waarbij de gemeente garant staat. Volgens hem wordt het dan mogelijk wel twintig tot dertig aanvragen te honoreren. Dat het aantal leningen niet oneindig is beseft ook hij, de gemeente staat wel garant. Gezien de financiële situatie van de gemeente vindt Van Veelen dat de gemeente uiterst terughoudend moet zijn met garantiestellingen.Het scheefwonen in Nijkerk valt mee.

Bij de Woningstichting Nijkerk (WSN) gaat het om twintig procent, bij de Alliantie in Hoevelaken om tien procent. Uitgegaan was dat het percentage 36 procent zou bedragen. Scheefwonen betreft mensen die een hoog inkomen hebben om in goedkope sociale huurwoningen te wonen. Partijen vinden het huidige percentage acceptabel maar vinden wel dat alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om het scheefwonen verder terug te dringen. Startersleningen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Niels Staal (VVD): ,,Het percentage scheefwonen lijkt clausebel. Maar mag voor ons en de corporaties geen reden zijn nu achterover te gaan leunen." Voor Irene Moes (Pro21) is het de grote vraag hoe scheefwonen in de toekomst kan worden gemeten. Peter Collignon (De Lokale Partij): ,,Van de doorstromers heeft 53 procent een sociale huurwoning achter gelaten. Startersleningen zijn daarmee een goed instrument in de aanpak van scheefwonen.Bij meerdere partijen leeft ook de vraag of er wel voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Van Ruler: 'Wonen is een basisvoorziening voor iedereen. Toch blijft het voor de doelgroep die net boven de grens van 38.500 euro aan jaarlijks inkomen zit moeilijk een huurwoning of sociale koopwoning te verkrijgen."

Wim van Veelen ziet de aantrekkende prijzen als één van de grootste bedreigingen als het gaat om het toekennen van startersleningen.De Alliantie heeft zich deze week bereid verklaard in Hoevelaken te willen investeren in de bouw van woningen in de sociale sector, zo gaf Van Veelen te kennen. Met de gemeente wordt  gekeken of er locaties binnen het centrum van Hoevelaken hiervoor aanwezig zijn.