• GIZA Vastgoed
  • GIZA Vastgoed
  • GIZA Vastgoed

Start van de bouw op voormalig Aldi-terrein

NIJKERK GIZA Vastgoed is gestart met de verkoop van tien woningen op het voormalige Aldi terrein. De woningen zijn een ontwerp van architectenbureau Blokhuis Braakman en worden gebouwd door bouwbedrijf Timmer.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie werd uitgegaan van de bouw van twaalf woningen. Dat stuitte op de nodige bezwaren. De Stichting Stadsgezicht gaf bij monde van bestuurslid Jan Nobel aan, principiële bezwaren tegen het plan te hebben. De werkgroep Binnenstad beoordeelde het oorspronkelijke plan met minder dan een zesje. Maar ook omwonenden maakten bezwaar.

De kritiek van de stichting richtte zich vooral tegen de komst van sociale woningbouw op deze locatie. De behoefte hieraan wordt erkend maar, zo gaf Nobel aan, het historische karakter van het gebied leent zich hier niet voor. Het gaat om een in- en uitvalsweg van de stad. Dat maakt dat de stichting voorkeur uitspraak voor een minder dichte bebouwing met duurdere woningen en meer uitstraling.

Ook werd aangevoerd dat in de naaste omgeving zich vier gemeentelijke monumenten bevinden en een rijksmonument. Gepleit werd woningen welke meer aansluiten bij de stijl van de historische panden in de omgeving.

In eerste instantie was het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders wel bereid mee te werken aan het plan. Uiteindelijk is gekozen voor een nieuw plan. Volgens Willem Gerritsen van het architectenbureau gaan de woningen zich op een natuurlijke wijze voegen in de bebouwing van de binnenstad.

Uitgegaan wordt van een rij van drie rijwoningen aan de Hogenhof en een geschakelde rij van twee, drie en twee woningen aan de Brink. De woningbouw krijgt een representatieve uitstraling. Hierbij wordt nagestreefd dat de woningen een eigen identiteit krijgen. Er wordt gewerkt met wisselende kapvormen en qua bouwvorm wordt gerefereerd naar de vroege karakteristieke bebouwing die op deze plek hebben gestaan.

Het maakt dat het plan uiteindelijk de steun kreeg van alle betrokkenen en met de verkoop van de woningen kan worden gestart.