• Rijswijk in, de, risico, zorg, eigen, illustratief 5447537_sao43 zorgkostenwmomantelzorgmedicijnenzorgverzekering1.jpg

    ANP/Lex van Lieshout

Specialist bij huisarts levert winst op in gezondheidszorg

NIJKERK Het inzetten van een specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg bij huisartsen levert veel winst op. Het maakt dat de benodigde hulp veelal sneller wordt gegeven en daardoor vaak kan worden volstaan met een lichtere vorm van jeugdhulp in een tijd dat de rekeningen voor jeugdhulp niet mals zijn.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de beeldvorming waarin het jeugdprogramma een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023 werd besproken. Volgens Henk Krooi van de gemeente Nijkerk stijgen de budgetten al jaren, maar moet soms ook bedacht worden dat de kosten voor de baat uitgaan. Uiteindelijk doel van het plan is wel de kosten omlaag te brengen. Ook wordt gestreefd naar een mindere stapeling van jeugdhulp, maar vooral dat sneller hulp wordt geboden.

SAMENLEVING Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub is bij de realisering van het plan de samenleving nodig. Ze wil de Nijkerkse een sociale route volgen waarbij vooral wordt gekeken wat nodig is aan hulp. Waarbij wordt gekeken wie wakker ligt van de problemen van jongeren. Is dat de begeleider op school, de sportleider of juist die lieve vrouw van de straat?

Het plan is opgezet met de rechten van het kind als paraplu. Waarbij vooral wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben. Streven is de toegang tot fondsen te verbeteren, omdat de wijze waarop vergoedingen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging te gecompliceerd zijn. Ook moet de schuldhulpverlening worden verbeterd, omdat dit uiteindelijk ook in het belang van het kind is.

Gehoopt wordt dat meldingen over bijvoorbeeld mishandelingen sneller worden gemeld. Nu is de praktijk dat de politie dit niet rechtstreeks meldt aan de gemeente maar bij het bureau Veilig Thuis. Voor een melding bij de gebiedsteams van de gemeente Nijkerk terechtkomt, verstrijken er soms weken wat tot vertraging in de hulpverlening leidt en ook tot onbegrip.

Janneke van Heugten (PRO21) hoopt dat de gemeente in de communicatie niet uitgaat van het stereotype dat bestaat over mannen en vrouwen. Dat de man het geld verdient en een zaak heeft. Maar dat duidelijk moet worden dat een man ook thuis taken kan doen, zoals koken. Aandacht wordt gevraagd voor de rol van scholen.

VERBETERINGEN Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt dat tot nu toe onvoldoende verbeteringen zijn gerealiseerd. In het nieuwe plan mist hij ook welke verbeteringen ervoor moeten zorgen dat tot betere resultaten wordt gekomen. Gewezen wordt door de gemeente op het feit dat 96 procent van de gezinnen in Nijkerk aangeeft gelukkig te zijn. Dat maakt dat voor de resterende vier procent wordt ingezet op een betere preventie en een eerdere signalering.

Om het plan uit te voeren stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor 150.000 euro uit te trekken voor versterking van de controle op de leerplicht en om 24 uur actuele informatie te kunnen geven. Ook wordt een bedrag van 126.000 euro gevraagd in 2019 voor de aanstelling van een regisseur jeugdpreventie en een projectondersteuner.