• Harry Koelewijn

Sociale huurwoningen in Doornsteeg

NIJKERK Woningstichting Nijkerk en De Bunte Vastgoed Oost uit Ede bundelen hun krachten in de Boomgaard, het eerste bouwproject in Doornsteeg. Woensdag 29 juni tekenden WSN en De Bunte de realisatieovereenkomst voor de bouw en verhuur van 18 sociale huurwoningen: 8 eengezinswoningen en 10 kleinere levensloopwoningen voor maximaal 3 personen.

De Boomgaard komt tegen de Arkemheenweg aan te liggen, tussen de rotonde met de Ambachtsweg en De Tabaksplanter (vroegere milieustraat). Totaal bouwt De Bunte hier 73 woningen, waarvan 55 voor de verkoop en 18 voor de sociale huur. Na de Boomgaard volgt de Bloesemgaarde. Hierin worden ook weer 18 sociale huurwoningen gebouwd. In heel Doornsteeg komen ongeveer 1200 woningen.

Eind september / begin oktober biedt WSN de woningen aan op www.woningneteemvallei.nl. Geïnteresseerden moeten zich hier inschrijven als woningzoekende. Komende maanden wordt de grond bouwrijp gemaakt en riolering en nutsleidingen aangebracht. Begin oktober is de officiële start bouw. De woningen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 opgeleverd. Er zijn ook nog enkele koopwoningen beschikbaar. Verkoop gaat via Midden Nederland Makelaars en Van der Horst Vastgoed Makelaars.

Fotobijschrift: Wouter van den Top van De Bunte Vastgoed Oost BV en Peter Toonen van Woningstichting Nijkerk tekenen voor bouw eerste 18 huurwoningen in Doornsteeg.