• De voormalige Jumbo biedt nu een verpauperd beeld in de binnenstad.

    Wijnand Kooijmans

Snel plan terrein voormalige Jumbo

NIJKERK Van Wijnen projectontwikkeling gaat binnen een half jaar het plan realiseren van het terrein van het voormalige pand van de Jumbo aan de Torenstraat.

Wijnand Kooijmans

Naast woningbouw gaat het om de komst van een parkeergarage voor rond de tachtig auto's. Vanuit het Platform Binnenstad is een werkgroep gevormd onder leiding van Jan van den Brink om de kwaliteit en het draagvlak voor de ontwikkelen plannen te waken.

AUTOLUW Zodra met het Jumbo-terrein wordt begonnen wordt, naar verwachting in 2020, de discussie gestart over het autoluw maken van de Venestraat, Torenstraat, Gasthuisstraat, Kerkstraat en Holkerstraat. In 2021 kan dan worden begonnen met de herinrichting van dit gebied.

Op korte termijn worden de camera's geïnstalleerd die moeten gaan controleren wie wel of niet met de auto gebruik mag maken van het voetgangersgebied in het centrum van Nijkerk. Opzet is dat vanaf 1 oktober drie maanden waarschuwend wordt opgetreden tegen overtreders. Met ingang van het nieuwe jaar wordt dan verbaliserend opgetreden.

AANTREKKELIJK Het is één van de maatregelen om de binnenstad van Nijkerk aantrekkelijker te maken. Hierin worden miljoenen euro's geïnvesteerd. De verwachting is dat nog voor het eind van dit jaar een nieuw parkeerbeleid kan worden gepresenteerd. In samenspraak met de klankbordgroep van belanghebbenden wordt gekeken hoe het toekomstige vergunningstelsel voor parkeren er moet gaat uitzien.

TARIEVEN Bij deze discussie spelen vooral ook de tarieven een belangrijke rol. Bij de presentatie van de plannen werd de vrees uitgesproken dat bewoners met een enorme stijging worden geconfronteerd van de parkeervergunningen. Deze bedraagt nu enkele tientallen euro's maar inwoners zijn bang dat de kosten stijgen tot bedragen tussen de drie- en zeshonderd euro.

Inmiddels hebben de Frieswijkstraat, Torenstraat/Callenbachstraat en het Van Reenenpark de gewenste nieuwe uitstraling gekregen. Aan de beurt komen onder meer nog de Langestraat, Brede Beek, Catharinastraat, Spoorstraat en het Verlaat. Voor komend jaar staan de Nieuwstraat, een deel van de Bagijnstraat, Singel, Plein en Synagogepad op de planning.

SLAGBOMEN Gestart is met de voorbereidingen voor het achteraf betaald parkeren door middel van slagbomen. De verwachting is dat medio 2019 dit definitief is gerealiseerd. Hieraan gekoppeld wordt een digitaal systeem dat bezoekers naar de meest geschikte parkeerplek moet leiden.

Eind 2019 kan, zo wordt verwacht, worden begonnen met de uitbreiding van de parkeergarage Bonte Koe. In november volgt het stedenbouwkundig plan Havenkom.