• De fototentoonstelling is traditiegetrouw een grote publiekstrekker.

    Gerrit Steen
  • De fototentoonstelling is traditiegetrouw een grote publiekstrekker.

    Gerrit Steen
  • De fototentoonstelling is traditiegetrouw een grote publiekstrekker.

    Historisch Hoeflake

Slagenlandschap centraal bij foto-expositie

HOEVELAKEN In de grote zaal van De Stuw wordt vrijdag 6 januari 2017 de jaarlijkse Hoevelakense Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden; aanvang 19.30 uur. De organisatie is in handen van de Lionsclub Hoevelaken, Historisch Hoeflake presenteert zich er traditiegetrouw ook en dat betekent dat er wederom een spraakmakende fototentoonstelling te bewonderen is, waarbij het slagenlandschap van Hoevelaken centraal staat.

Gerrit Steen

Het is al weer voor de zeventiende keer dat Lions Club Hoevelaken een nieuwjaarsbijeenkomst houdt. Dat is al het geval sinds Hoevelaken met ingang van het jaar 2000 ophield te bestaan als zelfstandige gemeente. Deze nieuwjaarsbijeenkomsten zijn inmiddels zo'n begrip geworden, dat honderden Hoevelakers eropaf komen. Vanaf het begin werken de Lions daarbij samen met de Stichting Historisch Hoeflake, die iedere keer weer met een ander thema een fototentoonstelling samenstelt met foto's uit haar archief.

FOTOTENTOONSTELLING En zo kunnen vrijdagavond 6 januari Hoevelakers en oud-Hoevelakers vanaf 19.30 uur weer de beste wensen uitwisselen én genieten van de door Historisch Hoeflake samengestelde fototentoonstelling in Dorpshuis De Stuw. De fotocommissie van Historisch Hoeflake - bestaande uit Aalt van de Pol, Jan Baas, Jan Beitler en Wim Heining - heeft ook nu weer een bijzonder uitgangspunt gekozen voor deze tentoonstelling, namelijk het Slagenlandschap van Hoevelaken. Dit zo kenmerkende karakter van Hoevelaken en ook de overzichtelijkheid daarvan stamt uit vervlogen tijden toen het dorp noordelijk begrensd werd door een gegraven waterweg (Laak) en aan de zuidkant door een waterloop (Hoevelakense Beek). Het was de Utrechtse bisschop Andreas die in 1132 aan een viertal mannen - Remvard, Otward, Hemelric en Heribert - toestemming gaf dit grondgebied te ontginnen. Daarmee werd in smalle kavels van noord naar zuid het 'onbebouwde onnutte' land omgevormd tot voor agrarische doeleinden beschikbare grond.

'BEDOENINKJES' In 1832 bestond het grondgebied van Hoevelaken nog voor 26 procent uit heide, grotendeels ten noorden van de Veenwal.

Hier werden in die tijd de 'kleinere bedoeninkjes' gebouwd. De oorspronkelijke hoeves staan dan allemaal aan de Dorpsstraat. Dat een en ander gevolgen heeft voor de latere bebouwing van Hoevelaken, vooral als het gaat om (de ligging van) boerderijen en boerderijtjes, laat deze tentoonstelling goed zien.

De nieuwjaarsbijeenkomst in deze stijl is een voortzetting van de bijeenkomsten die plaatvonden vóór het jaar 2000, het jaar waarin de gemeente Hoevelaken deel ging uitmaken van de gemeente Nijkerk. Hadden toen de bijeenkomsten meer het karakter van een receptie waarbij de burger zijn wensen voor het nieuwe jaar kon wisselen met de bestuurders van Hoevelaken, nu heeft de bijeenkomst een meer algemeen karakter voor alle inwoners. Gezien het grote succes is deze opzet echt een schot in de roos waar mensen al lang van tevoren naar uitkijken.