• Seniorweb: Hulp bij het gebruik van conputers voor en door ouderen.

    Arjen Gerritsma

SeniorWeb maakt cursisten al twee decennia wegwijs op de digitale snelweg

NIJKERK SeniorWeb Nijkerk bestaat twintig jaar en heeft inmiddels 2316 cursisten wegwijs gemaakt op de digitale snelweg. Oprichters en oud-bestuursleden Bep Schut (90 jaar) en Ruud van Vliet (84 jaar) weten alles van computers af.

Belinda van der Horst

De derde oprichter, Wim Duvekot, is overleden. De oprichters vormden tevens het bestuur toen SeniorWeb Nijkerk een stichting werd. ,,SeniorWeb Nijkerk werd in 1998 opgericht in samenwerking met de lokale afdelingen van de Protestant Christelijke Ouderenbond (PCOB), de Unie van Vrijwilligers en de Rabobank", vertelt Schut.

,,We zijn begonnen in een ruimte van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat. De bank nam tevens een deel van de financiering op zich. De gemeente Nijkerk stelde tienduizend gulden beschikbaar voor de aanschaf van tweedehands computers. De gemeente lijkt nu geen enkele belangstelling meer voor SeniorWeb te hebben, terwijl wij ons inzetten voor ouderen", zegt Schut.

 

Er was zoveel animo voor de lessen van SeniorWeb dat er een wachtlijst was. ,,De pc (personal computer) was thuis in opkomst. De mogelijkheden van internet werden groter en de digitale camera kwam in opmars. In het begin namen meer mannen dan vrouwen deel aan de cursus", vertelt Van Vliet, die ook les gaf. De docenten bij SeniorWeb geven les op vrijwillige basis. Uitgangspunt is dat dit gebeurt voor en door ouderen.

 

De lessen werden gemaakt door het team vrijwilligers van SeniorWeb want er waren toen nog geen lesboeken. ,,In het begin werd er alleen klassikaal les gegeven. Nu is er meer individuele ondersteuning. Dat vraagt meer tijd en inzet van de docenten", zegt Schut.

 

CURSUSRUIMTE Na drie jaar verhuisde SeniorWeb naar het UVV-centrum aan de Frieswijkstraat en inmiddels zijn ze gehuisvest in een zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Jan Steenhof. Hoewel SeniorWeb hier een mooie zaal huurt, zou men toch graag wat meer centraler willen zitten. Het valt echter niet mee om een geschikte ruimte te vinden die ook nog betaalbaar is.

 

SOCIAAL ,,Er vindt een verschuiving plaats van leeftijden van de cursisten, ook grootouders gaan op cursus. De oudste cursist is 84 jaar en de jongste 47 jaar", zegt Van Vliet. Inmiddels is er aan 2316 cursisten, afkomstig uit Nijkerk en omliggende plaatsen, les gegeven. ,,Het sociale aspect is ook belangrijk, er zijn vriendschappen uit voortgekomen. Het is nodig dat ouderen digitaal kunnen blijven functioneren in de maatschappij. Als je bijvoorbeeld een afspraak op het stadhuis wil maken moet dat via de pc", aldus Schut.

 

Ze is nog steeds bij SeniorWeb betrokken om lesmateriaal te ontwikkelen. ,,Wij maken de cursussen aangepast aan het leerniveau." Van Vliet is niet meer actief bij SeniorWeb, maar komt regelmatig een kijkje nemen. Voor zijn verdiensten is hij tot ere-lid benoemd.

 

MODULES De digitale ontwikkeling heeft een enorme vlucht genomen. Er wordt nu op laptops en iPads lesgegeven waarbij gewerkt wordt met besturingssysteem Windows 10. Voor vijftigplussers die nog nooit met een computer hebben gewerkt, heeft SeniorWeb een viertal korte cursussen (modules) ontwikkeld. De cursisten kunnen kiezen of ze alle modules volgen of dat ze bij een module instappen omdat ze al enige vaardigheden hebben.

 

Daarnaast biedt SeniorWeb diverse cursussen voor beginners en gevorderden. Ook zijn er cursussen tekstverwerken, spreadsheets of een diapresentatie maken. Als men in het bezit is een Apple iPad of iPhone, een Android tablet of smartphone, maar niet zo goed weet wat de mogelijkheden zijn, kan hierin ook een cursus gevolgd worden.

 

DIGITAAL SPREEKUUR SeniorWeb houdt, in samenwerking met de Bibliotheek Nijkerk, elke dinsdag kosteloos een digitaal spreekuur voor vijftigplussers, van 13.30 - 15.00 uur in de bibliotheek aan de Frieswijkstraat.

 

ACTIVITEITEN Aan het eind van het kalenderjaar wordt aan de cursisten een lunch aangeboden waarbij ze hun certificaat krijgen uitgereikt. SeniorWeb Nijkerk heeft nog een aantal jubileumactiviteiten op stapel staan. Er wordt twee keer een inloopcafé gehouden waarbij de computer als hobbyhulpmiddel centraal staat. Eind van het jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met een forum en spreker. Mogelijk wordt er nog een internetcafé opgericht.

 Informatie: SeniorWeb Nijkerk, e-mail: cursusadministratie@seniorweb.nl of tel. 085-2017351 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).