• Het bestaande scoutinggebouw aan de Nautenaseweg gaat in de toekomst verdwijnen.

    Wijnand Kooijmans

Scoutinggroepen onder één, nieuw dak in Doornsteeg

NIJKERK De scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer krijgen een gezamenlijke nieuwbouw in het plan Doornsteeg. Sinds 2015 zijn beide verenigingen al ondergebracht in Scouting Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

De twee panden van de beide verenigingen zijn afgeschreven en moesten of flink worden gerenoveerd of door nieuwbouw worden vervangen. Door de fusie werd het mogelijk een gezamenlijke nieuwbouw te realiseren. In eerste instantie is gesproken over nieuwbouw op het voormalige terrein van Roncalli aan de Nautenaseweg in het gebied Nieuwe Hulckesteijn. Tussentijds kwam echter vestiging binnen de nieuwbouwwijk Doornsteeg als reële optie in beeld. Onder meer door de aanwezigheid van natuurlijke speelvoorzieningen, de mogelijkheid voor gebruik van een openbaar park en de ligging naast beek en volkstuinen.

GROENE WAL Opzet is dat het nieuwe scoutinggebouw deels wordt gebouwd in een groene wal en aan de noordzijde een afgeschermd terrein krijgt. Aan de zuidzijde komt een open terrein als overgang naar de beekzone. Hier worden ook geen hekwerken geplaatst. De beekzone kan dan dienen als speelgebied. Over de kampvuurplek vindt nog nader overleg plaats. In het plan is ook de aanleg van een fietsenstalling van tachtig vierkante meter voorzien en 150 vierkante meter aan parkeerplaatsen. Het totale terrein neemt een oppervlakte van 1.500 vierkante meter in beslag. Het gebouw wordt in twee bouwlagen gerealiseerd.

GRATIS Nog dit jaar moet met het ontwerp van het plan worden gestart. De voorbereidingskosten worden geraamd op 35.000 euro. Het terrein wordt gratis overgedragen aan scouting waardoor de gemeente geen bemoeienis meer heeft met deze locatie. Wel worden heldere afspraken gemaakt indien scouting onverhoopt mocht stoppen met de activiteiten. Met de realisering van de plannen is rond de 1,2 miljoen euro gemoeid. Daar staan de inkomsten tegenover van de grondverkoop voor de bouw van tien vrijstaande woningen.

ONTSTAAN Roncalli is gestart op een oude zolder boven een werkplaats in de binnenstad en werd opgericht door twee onderwijzers van de rooms katholieke lagere school in Nijkerk. Mede omdat niet veel georganiseerd verenigingsleven aanwezig was. Aanvankelijk was het de bedoeling een waterscoutinggroep te vormen maar dat bleek na twee jaar niet haalbaar. In '65 werd verhuisd naar een eigen klein clubhuis in de binnenstad. Hierna werd een voor de sloop bestemde boerenschuur betrokken die uiteindelijk kon worden omgebouwd tot een definitief clubhuis. In 1981 kon het gebouw aan de Nautenaseweg worden geopend. Hier ligt inmiddels een ruim speelveld dat is omzoomd met bomen en struiken. De groep is vernoemd naar Angelo Roncalli, die beter bekend is als Paus Johannes XXIII. Het begin van scouting in Nijkerk ligt vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er bestonden aanvankelijk verschillende kleine groepen. Enkele zijn daarvan samengegaan waaruit in 1948 de Killiaen van Rensselaergroep is ontstaan. Later werd de groep weer gesplitst in twee groepen en zijn er zowel landscouts als waterscouts.