• Het bestaande scoutinggebouw aan de Nautenaseweg gaat in de toekomst verdwijnen.

    Wijnand Kooijmans

Scoutinggebouw valt duurder uit

NIJKERK Het waarmaken van duurzaamheidambities en het verhogen van het aanzien van het pand maken dat in totaal 115.000 euro extra nodig is voor de nieuwbouw van scouting Nijkerk in het gebied Doornsteeg. De gemeenteraad wordt gevraagd met dit bedrag in te stemmen.

Wijnand Kooijmans

 

De nieuwbouw dient als vervanging van de huidige scoutingslocatie aan de Nautenseweg. Inmiddels is een voorlopig ontwerp gemaakt door Van Bokhorst architecten. Op de beoogde locatie in het gebied worden de nutsvoorzieningen pas op z'n vroegst in 2023 aangelegd. Het eerder laten aanleggen van onder meer elektra zorgt ook voor extra kosten. Dat maakt dat is gekeken of en op welke wijze het gebouw zelfvoorzienend kan worden gemaakt. Hierdoor wordt geïnvesteerd in duurzame maatregelen in plaats van tijdelijke voorzieningen.

VOORBEELDFUNCTIE Het nieuwe scoutinggebouw is het enige pand dat de gemeente zelf neerzet in het gebied Doornsteeg. Dat biedt de gemeente kans zelf hier het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheid en kan het een voorbeeldfunctie vervullen binnen de wijk. Het gebouw kan onder meer dienen als informatiecentrum voor de toekomstige bewoners. Het gebouw is zeker de eerste vijf tot zeven jaar het visitekaartje richting hen waarbij de locatie ook goed zichtbaar is vanaf de Arkemheenweg. Het gebouw wordt, zodra de totale wijk gereed is, tevens het eindpunt van de weg langs het park en de beek in de Doornsteeg.

ONTWERP In het ontwerp zijn door Van Bakhorst architecten een aantal bijzonderheden opgenomen die het gebouw karakter geven. Onder meer een markante schoorsteen, het doortrekken van het dak en isolatie door een geluidsarme gevel als verlengstuk van de geluidswal. Streven is dat in juni het definitieve ontwerp gereed is en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Door de gemeente kan, als alles volgens verwachting verloopt, in januari 2018 de vergunning worden afgegeven waarna de bouw een maand later start. Verwacht wordt dat de opening dan in september 2018 kan plaatsvinden.

SANITATIE In het gebouw wordt een zogenoemd sanitatiesysteem aangelegd dat bestaat uit vacuümtoiletten en een voedselvermaler in de keuken. Hierdoor kan energie worden gewonnen uit menselijke fecaliën en groente- en fruitafval. Dit systeem levert bovendien een besparing van 35 procent van het waterverbruik op. Het sanitatiesysteem wordt later op grotere schaal toegepast binnen de wijk Doornsteeg. Voor een periode van vijf jaar moet door scouting wel een septische tank worden gehuurd omdat het gebouw pas in 2023 op het rioleringssysteem kan worden aangesloten.

Voor onder meer het doorspoelen van het toilet en de afwasmachine wordt regenwater gebruikt. Hiervoor moet een regenwatertank worden geplaatst. Om gezondheidsredenen wordt wel leidingwater gebruikt voor douchen en om te drinken. Het gebouw wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. In de winter leveren PV-panelen dusdanig weinig stroom op, dat in de herfst al moet worden begonnen met het opslaan van stroom. Het plaatsen van de hiervoor benodigde batterijen wordt gezien als een te kostbare zaak.