• De Nijkerkse schrijfster Wendy Traa doet yoga-oefeningen met de leerlingen.

    Evelien Vastenburg

Schrijvers lezen voor op school

NIJKERK Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, met als thema 'Opa's en Oma's, Voor altijd jong', organiseerde de Oranje Nassauschool ondermeer een voorleesmiddag waarbij auteurs voorlazen uit eigen werk. Leesbevordering én leesbeleving staan hoog in het vaandel bij de school.

Belinda van der Horst

 

De leerlingen van groep 4/b, van leerkracht Marion Kruitbosch, merkten op dat er twee juffen in de klas waren bijgekomen: verteljuf Wendy en schrijfjuf Belinda die te gast waren in de klas. De Nijkerkse kinderboekenschrijfster Wendy Traa vertelde aan de kinderen dat ze ook leerkracht is geweest. Ze las hen voor uit haar omkeer- en ontmoetboek Vlinder en Slak/Slak krijgt vleugels.Na afloop van het voorlezen mochten de kinderen vragen stellen en dat leverde hilarische momenten op. ,,Ik weet waarom een slak zo sloom is. Omdat hij een huis op zijn rug draagt", zei een jongen. ,,Wie heeft dat boek gemaakt?", vraagt een meisje. Als Traa vertelt dat zij het heeft geschreven, zegt het meisje: ,,Dat weet ik wel, maar ik vraag het voor de zekerheid."

 

YOGA Traa is niet alleen schrijfster maar ook kinderyogadocent. Ze deed dan ook met de kinderen een aantal oefeningen die waren afgestemd op haar boek. Tot slot lag iedereen als een slakje op de vloer. Alle kinderen kregen van Traa nog een kaart met een vlinder en een kleurplaat. Voor Wendy Traa was er applaus van de kinderen. Deze middag werd er in alle groepen voorgelezen. Auteur Wim Bos, die onlangs de Thea Beckman Kinderjuryprijs won voor zijn debuutboek De bende van Lijp Kot, las hieruit voor. Vanuit een schrijverscollectief kwam ondermeer Nasim Miradi uit het multiculturele prentenboek Moontje voorlezen. Marina Lanting directeur van boekhandel Roodbeen, had niet alleen de auteurs geregeld maar las zelf ook voor. 

Hilda Luigjes is leerkracht levelwerk. ,,Samen met mijn collega Tonny Schönfeldt, die remedial teacher is, heb ik een opleiding leescoördinator gevolgd", vertelt ze. ,,Een uitvloeisel van het leesplan is volgens ons ook een actuele bibliotheek en die is onlangs gerealiseerd. We hebben onze bibliotheek op school net zo ingedeeld als in de bibliotheek Nijkerk, met medewerking van Astrid Herder, leesconsulente bij de bibliotheek Nijkerk. Elke ochtend kunnen leerlingen, onder begeleiding van een ouder, een boek halen in onze bibliotheek om stil te lezen in de klas. Het is belangrijk dat leesactiviteiten ook in een andere omgeving plaatsvinden. Plezier in lezen is belangrijk om de taalontwikkeling te stimuleren."

 

ACTIVITEITEN De leescoördinatoren hebben ook de activiteiten van de Kinderboekenweek georganiseerd, waarvan de start op school op 4 oktober jongstleden plaatsvond. Op het programma staat nog een leesmarathon, een item over dyslexie, een boekenruilbeurs, waarbij de overgebleven boeken aan de Voedselbank Nijkerk worden geschonken, een bezoek aan Drukkerij Van de Ridder en een opa- en omamiddag.