• Diana Kneppers-Doornekamp (links) en Ellie Boot hopen op veel belangstelling.

    Gerrit Steen

Samen op weg naar Pasen: feestelijk programma voor iedereen

HOEVELAKEN In een gezamenlijke, oecumenische dienst van de Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente wordt op zondag 11 maart het zogeheten Laetare (Latijn voor Verheug U) gevierd. Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd waarop gevierd wordt dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. Vanaf de negende eeuw heeft deze zondag een feestelijk karakter.

Gerrit Steen

Ds. Ellie Boot van de Eshofgemeente: ,,Naast de gezamenlijke viering in de Eshof is er na afloop van de dienst niet alleen koffie maar zullen er ook verschillende workshops in beide kerkgebouwen zijn en wordt er een smakelijk lunchbuffet klaar gemaakt. Ook mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten worden van harte uitgenodigd om deze dag met ons mee te vieren. Dat kan via deelname aan een workshop, maar ook om gewoon een praatje te maken of een kopje koffie te drinken."

VERBINDEN Mede initiatiefneemster Diana Kneppers-Doornekamp, ouderling van de Eshof gemeente vult aan. ,,Wij organiseren vaker zogeheten bij-zondagen, bijzonderde dagen waarop we iets extra's doen met als doel te verbinden, om mensen met elkaar in contact brengen, om samen iets te ondernemen, om elkaar (nog) beter leren kennen. Zo kwam ik bij Pasen terecht. Als we toeleven naar het kerstfeest is er vaak van alles aan de hand. De commercie speelt in op het naderende paasfeest door chocolade eieren, paasbroden en krulwilgtakken te verkopen, maar weten we nog waar het met Pasen om gaat?"

WORKSHOPS Ellie Boot: ,,Pasen is niet alleen de opstanding van Jezus, maar ook de viering dat er nieuw leven voor jou is, dat er een nieuw begin is, een nieuwe kans. Daarom gaan we op zondag 11 maart 'Samen op weg naar Pasen'. Met iedereen die mee wil, van binnen en van buiten onze kerkgemeenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een workshop 'paasstuk maken' onder leiding van Vera de Boer. Of luisteren naar een verhaal over en muziek uit diverse passionen door Emile van Lent. Ben Piepers zal ons via beelden meenemen naar het Paasfeest. Dichteres Jantine Dijkstra gaat met wie dat wil paasgedichten schrijven. Esther Duine maakt een korte wandeling naar het Hoevelakense bos. Jan Baas vertelt een verhaal. Kinderen maken paasschilderijen onder leiding van kunstenaar Cees Otte. Jongeren gaan graffiti spuiten. Je kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op welk moment je aan wilt haken: 's morgens (en dan de viering meevieren), of op een later moment. En voor de allerjongste kinderen is er oppas!"

LUNCHBUFFET Diana Kneppers: ,,De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aansluitend aan de koffie. Na een uur staat er een lunchbuffet klaar. Om ongeveer 13.35 uur start de tweede workshopronde. Wie wil kan daarna nog een drankje drinken. Ook wie liever de tijd gebruikt om met iemand bij te praten, kan daarvoor kiezen. Aanmelden (dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl) voor één of meerdere workshops mag maar hoeft niet."

Meer op www.pgdeeshof.nl.