• Waterschap Vallei en Veluwe

Samen op dijkinspectie bij Nijkerkernauw

NIJKERK Waterschap Vallei en Veluwe inspecteert in oktober de dijken langs IJssel, Nederrijn en Randmeren. Hebben ze de zomer goed doorstaan en zijn ze klaar voor de winter? In de Week van Ons Water gaat jeugdbestuurslid Jarno Soós (14) van het waterschap met twee ervaren medewerkers op dijkinspectie bij het Nijkerkernauw. Deze openbaar toegankelijke inspectie is op 19 oktober om 11.00 uur. Aanmelden kan tot en met 18 oktober via communicatie@vallei-veluwe. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt.

Het waterschap staat voor veilige dijken die ons beschermen tegen mogelijk hoogwater op de rivieren en het randmeer. Zowel in het voorjaar als najaar controleren medewerkers de dijken op beschadigingen. Vervolgens worden die hersteld. Zo houdt het waterschap voortdurend in de gaten of de dijken voldoen aan de veiligheidsnormen. De winter is het seizoen met de grootste kans op hoogwater. Daarom is juist de inspectie in het najaar zo belangrijk.

Jarno Soós is begin oktober geïnstalleerd als jeugdbestuurslid van Waterschap Vallei en Veluwe. Hij wil zoveel mogelijk jongeren bewust maken van waterveiligheid en waterbeheer. De dijkinspectie bij het Nijkerkernauw is zijn eerste publieksactie. De twee ervaren dijkinspecteurs van het waterschap laten op 19 oktober aan Jarno niet alleen zien hoe zij de inspecties verrichten, maar geven ook toelichting en zullen vragen beantwoorden.

De dijkinspectie langs het Nijkerkernauw op 19 oktober vindt plaats tijdens de landelijke Week van Ons Water van 18 t/m 25 oktober. Het thema is 'Hoe we samen water de baas kunnen blijven'. Meer informatie over de Week van Ons Water is te vinden op: https://www.onswater.nl/weekvanonswater.