• foto: Gerrit van de Veen

Rotaryclub Nijkerk sponsort creatieve zolder van het nieuwe museum

NIJKERK - Elk jaar organiseert Rotaryclub Nijkerk een golftoernooi om met de opbrengsten goede doelen te kunnen steunen. Dit jaar vond dit toernooi plaats op 19 september en kwam een deel van de opbrengsten ten goede aan het vernieuwde Museum Oud Nijkerk aan de Venestraat 16. Met een bedrag van 5.000 euro kan het museum vijf jaar lang de exploitatie van de creatieve zolder bekostigen. De inrichting van de zolder is speciaal gericht op jonge bezoekers en op klassen. Kinderen (volwassenen ook welkom) kunnen veel bekijken, lezen, doen en maken. Op zaterdag 4 oktober ondertekenden Harry van den Ham, voorzitter van Rotary Nijkerk, Peter Roodbeen, organisator van de golfdag en Jan Cozijnsen, de voorzitter van Stichting Oud Nijkerk, het sponsorcontract op de in uitvoering zijnde creatieve zolder .Foto: Ondertekening sponsorcontract Rotaryclub Nijkerk - Museum Oud Nijkerk, v.l.n.r. Peter Roodbeen, Jan Cozijnsen en Harry van den Ham, foto OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen