• Robert Koelewijn/Studio Nijkerk

Rondvaart in Nijkerk als toeristische trekpleister

NIJKERK Inwoners en toeristen kunnen vanaf 2019 een rondvaart maken vanuit de haven van Nijkerk. Daarnaast worden ideeën gevraagd voor de versterking van het Hoevelakense bos, mede om de recreatie te versterken.

Wijnand Kooijmans

Initiatiefnemer voor de rondvaarten is het zeilbedrijf B Art uit Nijkerk. Starten dit jaar lukt niet meer, de eigenaar is herstellende van een ziekte. Plan is om de vaartochten te verzorgen in de periode van mei tot en met september met een boot, geschikt voor maximaal zeven personen. Een rondvaart gaat ongeveer een uur duren. Tijdens de tocht wordt informatie verstrekt over het gebied.

OPSTAPPLEKKEN Om de tocht mogelijk te maken worden er twee opstapplekken gemaakt. De een in de Havenkom ter hoogte van het toiletgebouw, de tweede bij het sluiscomplex aan de kade aan de binnenzijde van de sluis. Naast inwoners en toeristen kunnen horecagelegenheden en het museum via arrangementen gebruik maken van de rondvaartboot.

Het college van burgemeester en wethouders ziet de voordelen van de rondvaarten. Het vergroot de mogelijkheden voor deelnemers om een beeld te krijgen van de cultuurhistorie van de haven en het polderlandschap en vergroot het beleven ervan. De boot versterkt tevens de verbinding van het randmeer met het centrum van de stad Nijkerk. Aangenomen wordt dat de boot tevens zorgt voor meer toeristisch bezoek aan de haven en daar zorgt voor meer levendigheid.

HOEVELAKENSE BOS Inmiddels is de website www.onshoevelakensebos.nl gestart waarop ideeën kunnen worden achtergelaten voor de versterking van het bosgebied. Het gebied is ongekend populair maar de grote toeloop dreigt ook het bos aan te tasten. Dat is voor de gemeente reden, samen met bezoekers, bewoners, eigenaren en organisaties een plan te maken voor het Hoevelakense bos en omgeving.

Doel van het plan is versterking van het bos en daarbij onderzoeken welke ruimte er in de omgeving van het bos is voor meer recreatie. Volgens wethouder Wim van Veelen wil de gemeente het monumentale karakter van het bos behouden en zorgen voor een mooie en diverse natuur. Maar tegelijkertijd moet het, zo vindt de wethouder, een bos blijven waar mensen heerlijk kunnen recreëren.

COMPENSATIE De mogelijkheden doen zich nu ook voor. Onder meer is het gebied in beeld om de compensatie te regelen welke Staatsbosbeheer moet bieden voor natuur welke verloren gaat bij de reconstuctie van knooppunt Hoevelaken.

De start is op de Dag van het Hoevelakense Bos en omgeving die vrijdag 8 juni wordt gehouden tussen 15.00 uur en 20.30 uur. Iedereen kan gedurende deze tijd naar het bos komen en vertellen hoe zij de toekomst van het bos en omgeving het liefst zien. De afsluiting is om 20 uur met de presentatie van de ideeën welke via de website en deze dag binnen zijn gekomen.