• Gerrit Steen

Rick Eising nieuwe voorzitter Hulpdienst

HOEVELAKEN Tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst van de Hulpdienst Hoevelaken die op woensdagmiddag 14 december gehouden werd in de kantine van de Mixed Hockey Club Hoevelaken, gaf Lenske Jonker de voorzittershamer over aan Rick Eising.

Gerrit Steen

Lenske Jonker, die onlangs naar Baarn verhuisde, is drie jaar voorzitter geweest van de Hulpdienst Hoevelaken. In haar speech memoreerde ze de goede onderlinge verhoudingen tussen de mensen van de Hulpdienst en het vele werk dat ze belangeloos doen voor hun medemens: ,,Ik ken in deze regio geen enkele club die zo succesvol is in het ondersteunen van mensen die op de een of andere manier een helpende hand nodig hebben. De meer dan 3000 hulpuren die we jaarlijks verzorgen, zeggen wat dat betreft ook genoeg!"

BEURSVLOER De Mixed Hockey Club Hoevelaken en de Hulpdienst Hoevelaken zijn met elkaar in contact gekomen via de Beursvloer, een project van de Lions Hoevelaken. De Rabobank, een van de hoofdsponsors van de hockeyclub, verlangt als tegenprestatie voor haar sponsoring dat clubleden zich ook inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband waarbij de hockeyclub de Hulpdienst ondersteunt, onder meer door het gratis beschikbaar stellen van haar kantine en met het actualiseren van de website.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door een geanimeerd en sfeervol optreden van Edwin Schimscheimer met gitaar en piano, waarbij ook nog een gezamenlijk kerstlied gezongen werd.