• ARJEN GERRITSMA GRAPHIC SOUND

Revitalisering bedrijventerrein Arkervaart-Oost afgesloten

NIJKERK De revitalisering van bedrijventerrein Arkervaart-Oost in Nijkerk is donderdag 5 maart officieel afgesloten. Tijdens een korte bijeenkomst nabij het kruispunt Patroonstraat en Smitspol werd dit omvangrijke project afgesloten.

Door de provincie Gelderland en de Europese Commissie is 1,6 miljoen subsidie verleend voor het revitaliseren van bedrijventerrein Arkervaart-Oost. Uit diverse beheerplannen heeft de gemeente Nijkerk aanvullende middelen toegevoegd, zodat het totaal beschikbare budget 2,3 miljoen beschikbaar was.

Met dit bedrag is de herinrichting van de openbare ruimte aangepakt. Wethouder Geert Horst: ,,Met deze herinrichting is de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte op bedrijventerrein Arkervaart-Oost aanzienlijk verhoogd." Ook is onderzoek verricht naar duurzame energievoorziening en naar duurzame logistiek in relatie tot de vaarweg Arkervaart. En wordt gebiedsgericht beheer van het terrein ingesteld. De Ambachtstraat en Berencamperweg zijn eigendom van de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor het beheer. Daarmee vallen deze straten buiten het project revitalisering bedrijventerrein Arkervaart-Oost.

Dit project is in overleg met de betrokken ondernemers in Arkervaart-Oost en de klankbordgroep tot stand gekomen.

Op de foto van links naar rechts: Kamal Taouali (Projectleider gemeente Nijkerk), Wim Lubbers (Commercieel Manager, Bam Wegen), Cees Maris (directeur Bureau Maris), Geert Horst (wethouder Economische zaken Nijkerk) , Sjoerd Wartenga (Teamleider Bam Wegen), Hans Mulder (projectleider Bam Wegen), Peter Dotinga (Adviseur Bam Wegen) en Maarten Kroon (Manager Infra- wijkbeheer gemeente Nijkerk).