• Gemeente Nijkerk

Renkema: 'wees alert op signalen van criminaliteit'

NIJKERK Ook inwoners en ondernemers binnen de gemeente Nijkerk moeten alert zijn op signalen van criminele activiteiten en daar ook naar handelen. Het is, zo gaf burgemeester Gerard Renkema in zijn nieuwjaarstoespraak aan, een bekend gegeven dar er vaak maar één keer 'nee' kan worden gezegd tegen de verleiding van criminele ondernemers.

Wijnand Kooijmans

Criminele ondermijning is een belangrijke bron van zorg van Nijkerks eerste burger. Het speelt zich, zo gaf hij aan, bovendien af onder de ogen van de inwoners van zijn gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld zorgfraude, waarbij geen goede zorg wordt geleverd aan mensen die dat wel nodig hebben. Of het laten werken van mensen zonder passende betaling of arbeidsvoorwaarden.

WITWASSEN Het kan volgens Renkema echter ook ook gaan om witwassen, vastgoedfraude en handel en productie van verdovende middelen waarmee op illegale wijze veel geld wordt verdiend, maar wat ook vaak gepaard gaat met het onder druk zetten en bedreigen van mensen. Zorgfraudeurs doen, zo vindt Renkema, een greep in de algemene middelen die door de inwoners van de gemeente Nijkerk bij elkaar zijn gebracht. Maar ook de forse kosten die gepaard gaan met het opruimen van drugsafval moeten door de samenleving worden betaald.

Een ander punt van zorg is dat burgemeester Renkema ziet dat een deel van de samenleving het minder goed heeft. De samenleving verandert in een tempo dat voor een aantal mensen nauwelijks bij te benen is. Mede door het wegvallen van sociale verbanden wordt het voor mensen soms lastiger, zo is zijn conclusie. Al ziet hij in de gemeente Nijkerk gelukkig nog vaak een betrokken samenleving.

WONINGEN Renkema is positief over de 417 nieuwe woningen die in 2018 zijn opgeleverd. Ondanks dat het soms kraakt als het gaat om de beschikbare ambtelijke capaciteit en de beschikbaarheid van voldoende personeel bij aannemers. Dat maakt dat de woningbouw soms wat langzamer gaat dan gehoopt, maar het aantal van 417 is een record.

Het blijft, zo zegt Renkema, de komende jaren echter een uitdaging om een goede afweging te maken tussen de vraag naar woningen en hoe dat ruimtelijk kan worden ingepast. Kwaliteit blijft daarbij het uitgangspunt. Renkema ziet het als een opgave om de beschikbaarheid van woningen in de goedkope sector te faciliteren. Dat maakt dat hij blij is met de 28 tiny houses in de Spoorkamp, de grootste locatie in Nederland.

GROEI Door alle ontwikkelingen op het gebied van woningbouw is er een groei van het aantal inwoners van de gemeente. Met 630 mensen steeg het aantal inwoners tot een totaal van 42.936 inwoners. Renkema vraagt ook aandacht voor de energietransitie. Dat het nodig is, is volgens hem, voor niemand een vraag. ,,Maar hoe zorg je ervoor dat er een aardgasloze wijk wordt gerealiseerd en waar laat je de noodzakelijke tientallen hectares aan zonnevelden of waar plaatst je windmolens?"