• Maranke Pater

Regiotaxi functioneert slecht

NIJKERK Meerdere malen gebeurde het dat de blinde Nanne Jonker door de regiotaxi 's avonds te laat werd opgehaald of via een omweg een uur later op zijn bestemming kwam.Toen hij laatst bij zijn schietvereniging in Wekerom tot ver na sluitingstijd nog zat te wachten op zijn begeleiding naar huis, was voor hem de maat vol. Samen met zijn eveneens blinde vrouw Truus Jonker wil hij andere gebruikers van de regiotaxi stimuleren om een klacht in te dienen als het vervoer structureel niet naar wens  verloopt.

 

Volgens Truus is het vechten tegen de bierkaai om iets tegen de Regiotaxi te beginnen. Veel gebruikers vinden het moeilijk om zelf iets te doen aan de onvrede die ze ervaren. Het zijn voornamelijk mensen met een beperking of mensen die ziek zijn die op dit vervoer zijn aangewezen. Nanne: ,,Van de week nog trof ik een meisje in een rolstoel dat een uur te laat vanuit Veenendaal was opgehaald. Zij kon zelf geen klachtbrief schrijven. Ik heb toen maar gevraagd haar eerst thuis te brengen, waardoor ik een half uur later thuiskwam." Rond de feestdagen was het vervoer slecht geregeld. Volgens Truus zijn er tijdens die spitsdagen te weinig chauffeurs beschikbaar. ,,Een vriendin van ons werd na een sinterklaasviering een half uur te vroeg opgehaald omdat haar chauffeur nog andere mensen moest ophalen, waardoor zij voor een rit vanuit Ermelo naar Vathorst van 9.30-11.45 uur onderweg was."

Het bedrijf neemt mensen in dienst die vanuit een uitkering weer aan een baan moeten worden geholpen en dan bij de regiotaxi het vak moeten leren. Vaak hebben die geen benul van topografie en kiezen dan onlogische routes. Van de chauffeurs hebben we verhalen gehoord van een collega  die regelmatig mensen moest ophalen bij het ziekenhuis en dan expres achter het ziekenhuis ging staan en niet bij de ingang. Ze meldde dan dat er niemand was komen opdagen. We vermoedden dat ze graag naar huis wilde en ontslagen wilde worden, wat uiteindelijk ook is gebeurd."Tijdens een rit met de Regiotaxi worden er vaak meerdere personen opgehaald `wier bestemming niet op de route ligt, waardoor gebruikers vaak urenlang in de auto zitten. Truus:,,Je zit als je een avondje bij vrienden of familie bent, ook niet lekker, want je vreest dat je op een tijdstip opgehaald kan worden dat jou niet uitkomt. In Nijkerk heeft de Regiotaxi een ruim verzorgingsgebied. Wie hierbuiten komt, is aangewezen op het Valys-vervoer. Nanne: ,,De gemeente Nijkerk is heel sociaal door zo'n groot rayon te bieden waarbinnen je kunt reizen.We hebben ook niets tegen de gemeente, of de chauffeurs, die er ook vaak niks aan kunnen doen. Soms krijgen de chauffeurs de ritjes pas tien minuten van tevoren door. Het ligt aan de bovenliggende diensten die al het vervoer inplannen." Nanne en Truus hopen met hun oproep niet alleen de gebruikers, maar ook de gemeente te bereiken om zo af te dwingen dat Regiotaxi snel met een bevredigende oplossing komt. De lokale overheid is immers degene die het vervoer in de kern regelt.  Truus: ,,De gebruiker moet wat harder worden en sneller gaan klagen. Voor mensen die onder begeleid wonen vallen geldt dat de verzorgers of begeleiders dit moeten doen, want uiteindelijk hebben ook zij er last van als hun cliënt niet op tijd thuis is of van huis gaat."

 

In algemene zin krijgt de gemeente af en toe klachten over de duur van de rit en de aanrijtijden van de regiotaxi. Afspraak is dat er een marge van 15 minuten is. Het aantal ritten dat fout gaat blijft volgens de gemeente binnen de marges die daarvoor zijn afgesproken. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ,,Daarbij constateren we wel dat de ritten richting Amersfoort eigenlijk altijd goed gaan; richting Ermelo is dit lastiger omdat hier minder ritten naar toe gaan. We vinden het erg vervelend voor meneer en mevrouw Jonker dat zij deze problemen hebben met de Regiotaxi. We hebben het nagevraagd bij de Regiotaxi en we hebben begrepen dat ze haar klacht hebben opgepakt. Het blijkt dat er bij haar inderdaad te veel ritten niet goed zijn gegaan en ze gaan kijken naar oplossing. Als gemeente houden we hierover contact met hen." Opdrachtgever Regiotaxi Eemland-Heuvelrug reageert als volgt: 'Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, die de heer Jonker vervoert, presteert over de gehele linie goed. In 95 van de 100 gevallen worden de ritten op tijd gereden. Tijdens de afgelopen kerstdagen was de dienstverlening qua stiptheid ook op orde. Als opdrachtgever van de Regiotaxi zijn wij blij dat de reiziger een goed rapportcijfer geeft aan de vervoerder, een 8,2. Het rijden van een regiotaxi blijft echter mensenwerk. Soms gaan zaken niet zoals het hoort. In het geval van de heer Jonker blijkt dat 10% van de ritten die hij heeft geboekt niet op tijd zijn gereden. Dat is onder de norm en reden voor ons om met de vervoerder te kijken wat de onderliggende oorzaak is en wat we kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen.  Omdat de heer Jonker niet eerder een klacht had ingediend, zijn we daar nu pas helaas achter gekomen. We hebben met de vervoerder afgesproken extra alert te zijn wanneer nieuwe aanvragen voor ritten worden ingediend.' Martijn Kerstin van Noot, vervoersbedrijf dat de Regiotaxi ondersteunt voegt nog toe: ,,De opmerkingen over chauffeurs van de UWV en chauffeurs die expres op een verkeerde plek gaan staan zijn voor ons niet herkenbaar en er ontbreken feitelijke gegevens om hier echt iets van te zeggen. Wij doen ook aan SROI dus er rijden chauffeurs die vanuit een uitkeringssituatie komen maar dat is zeker niet de meerderheid. Klachten indienen is vrij eenvoudig en kan op verschillende manieren, via de website, telefonisch en via een klantenreactiekaart die je bij de chauffeur kunt krijgen. Alle klachten komen bij een onafhankelijke instantie dus dat mensen angstig zouden zijn om een klacht in te dienen begrijpen wij niet. Wij verzoeken iedereen die klachten heeft deze dan ook in te dienen." 

foto Nanne en Truus Jonker roepen mensen op hun klachten over Regiotaxi in te dienen bij de gemeente.