• De patiënt kan nu, dicht bij huis, op één plek terecht bij de oncologieverpleegkundige, fysio- en ergotherapeut, diëtist en psycholoog.

    Arjen Gerritsma/Graphic Sound

Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk geopend

NIJKERK Het Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk (RONN) wordt op woensdag 5 april aanstaande om 19.00 uur geopend door wethouder Marly Klein in wijkcentrum Corlaer. Het RONN is een samenwerkingsverband en bestaat uit een oncologieverpleegkundige, fysio- en ergotherapeut, diëtist en psycholoog en levert deskundige (na)zorg aan kankerpatiënten en hun naasten.

Belinda van der Horst

De regio Nijkerk (uitgezonderd Hoevelaken) omvat ongeveer dertigduizend mensen waar naar verwachting drie procent een oncologische (kanker) aandoening heeft. Voor oncologiepatiënten was er tot voor kort geen compleet zorgprogramma aanbod dichtbij huis beschikbaar.

 

NAZORG Corinne van den Dool, verpleegkundig specialist en oncologieverpleegkundige bij Care for Cancer en voorzitter van het RONN, heeft een pilot gedraaid in Gezondheidscentrum Nijkerkerveen. ,,Uit de pilot is gebleken dat oncologiepatiënten onvoldoende op de hoogte zijn van (na)zorgprogramma's", aldus Van den Dool. ,,Patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen hebben als ze thuis zijn veel vragen over bijvoorbeeld aanpassingen in huis. Daarnaast hebben de patiënten veelal te kampen met lichamelijke en/of mentale problemen."

,,Fortius Fysiotherapie in Nijkerk/Nijkerkerveen biedt een revalidatieprogramma aan wat speciaal gericht is op oncologiepatiënten. Training kan individueel of in een groep plaatsvinden", vertelt  Willeke den Dikken, fysiotherapeut bij Fortius. ,,Mentale problemen kunnen veel weerslag hebben op de behandeling. Dan is het fijn om naast fysiotherapie, in overleg met de huisarts, de patiënt door te verwijzen naar de oncologievepleegkundige of de psycholoog. Bij problemen rondom werkhervatting, energieverdeling of aanpassingen in huis kan de ergotherapeut adviezen geven. Bij voedingsvragen of bijvoorbeeld ondergewicht wordt de diëtist ingeschakeld."

ÉÉN PLEK Om de (na)zorg aan oncologiepatiënten te optimaliseren is een samenwerkingsverband aangegaan. ,,De patiënt kan nu, dicht bij huis, op één plek terecht bij de oncologieverpleegkundige, fysio- en ergotherapeut, diëtist en psycholoog. De (na)zorg richt zich op revalidatie, psychosociale- en levensvragen, signalering van late effecten en evaluatie van zorg. Kortom op het optimaliseren van kwaliteit van leven. De (na)zorg richt zich niet alleen op patiënten, maar ook op hun naasten en zorgprofessionals. Daarnaast worden er drie keer per jaar informatieve themabijeenkomsten georganiseerd", zegt Van den Dool.

Voorlopig is het RONN nog gehuisvest in het pand van Fortius Fysiotherapie aan de Van 't Hoffstraat 34 maar verhuist eind 2018 naar wijkcentrum Corlaer. ,,Medio volgend jaar wordt het wijkcentrum verbouwd. Het is gelijkvloers en staat op een mooie plek", aldus Den Dikken. Op 5 april is de ontvangst vanaf 19.00 bij wijkcentrum Corlaer aan Rijstegoed 2. Patiënten, hun naasten en belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie over het RONN is te krijgen via www.ronnijkerk.nl of tel. 033 - 2461747.