• Google Maps

'Regiokantoor bank nog niet concreet genoeg als Huis van de Stad'

NIJKERK Er moest eerst concreet bekend zijn over wat de Rabobank wil met het regionaal kantoor aan de Van Hoffstraat, voor wethouder Wim Oosterwijk de mogelijkheden concreet wil gaan bekijken of dit kan dienen als Huis van de Stad.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van het coalitie uitvoeringsprogramma door de gemeenteraad. Volgens Joop van Ruler (CDA) zijn de huidige plannen voor het Huis van de Stad door alle huidige ontwikkelingen financieel niet haalbaar omdat ze veel duurder uitvallen dan gepland. Het regiokantoor van de Rabobank is, in zijn ogen, dan wellicht een beter alternatief.

MOTIE Van Ruler heeft al een motie klaar liggen om het college van burgemeester en wethouders te vragen hierna onderzoek te doen. Maar deze blijft nog even in de la liggen omdat Van Ruler beseft dat de Rabobank meer duidelijkheid moet geven over de status van hun plannen met het regiokantoor.

Tijdens de behandeling van het akkoord wel door meerdere fracties ingezet op de 140.000 euro welke wordt uitgetrokken voor voorlichting over de sanering van asbestdaken. Patricia van Loozen (De Lokale Partij) vindt dit een enorm bedrag als het alleen maar is bestemd voor de bewustwording over asbestdaken. Voorlichting die, zo vindt ze, al door voldoende andere partijen wordt gegeven. Andere partijen hebben ook wel enige vraagtekens bij het bedrag.

PILOTS Volgens het college is het bedrag niet alleen bestemd voor voorlichting maar deels ook voor een inventarisatie van het aantal asbestdaken en twee pilots. Volgens wethouder Harke Dijksterhuis wil het college daarmee voorkomen dat in de toekomst handhavend moet worden opgetreden tegen bezitters van asbestdaken wanneer de termijn is verstreken waarbinnen deze moeten zijn gesaneerd.

De pilots zijn weliswaar al opgenomen in het werkprogramma van de Omgevingsdienst Vallei maar moeten de kosten hiervan wel, zo zegt wethouder Oosterwijk, door de gemeente Nijkerk worden betaald.

WERKDRUK Meerdere partijen maken zich ook zorgen over de werkdruk welke wordt gelegd op het ambtelijk apparaat. Deze is hoog terwijl ontstane en nieuwe vacatures nauwelijks kunnen worden ingevuld. Wethouder Dijksterhuis wil in dit opzicht ook de vinger aan de pols houden. Dat maakt ook dat nieuwe initiatieven wellicht niet direct kunnen worden opgepakt omdat daarvoor de ambtelijke capaciteit ontbreekt.

De raad stemt in met het uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt een extra incidenteel bedrag van 761.000 euro beschikbaar gesteld en 315.000 euro structureel. Van Ruler maakt zich wel zorgen over de financiële positie van de gemeente. Zeker wanneer er een eind komt aan de huidige hoogconjunctuur. Volgens Van Ruler is vooral de structurele ruimte van de gemeente beperkt.

Ook Patricia van Loozen heeft hier zorgen over. Ze is onaangenaam verrast dat het college, zo kort na de vaststelling van de begroting, met een nieuwe aanvraag voor veel geld komt. Ze bepleit tevens aandacht voor zaken welke moeten doorgaan in haar ogen als de voedselbank en de dierenambulance. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt dat minde rendabel beleid moet worden geschrapt en waar mogelijk de bureaucratie moet verminderen.