Recordaantal bezoekers voor bibliotheek

NIJKERK De bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken scoren nog steeds hoog als het gaat om het aantal bezoekers en deelname aan activiteiten. In 2014 zijn er meer dan 170.000 bezoekers bij de twee vestigingen over de drempel gegaan. Zoveel bezoekers heeft de bibliotheek in haar bestaan nog nooit gehad.

Ook de deelname aan activiteiten is hoog: bijna 7400 deelnemers kwamen naar een van de 270 activiteiten van de bibliotheek. Het aantal uitleningen en leden is echter licht gedaald. Dit blijkt uit de definitieve cijfers die zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de bibliotheek over het afgelopen jaar.

Het aantal bezoekers van beide vestigingen is licht gestegen met 0,7 procent naar meer dan 170.000 bezoekers. Voor de bibliotheek met twee vestigingen een record in haar historie. Het aantal digitale bezoekers is met twee procent licht gedaald naar 93.000 per jaar. 24 uur per dag kunnen mensen vanuit huis via de website www.bibliotheeknijkerk.nl hun bibliotheekzaken regelen.

De deelname aan activiteiten in 2014 is met bijna 7400 deelnemers ook hoog. In 270 bijeenkomsten hebben kinderen, jongeren en volwassenen meegedaan met de talloze activiteiten die de bibliotheek organiseert. Grote trekkers zijn de schrijversbezoeken en de theatervoorstellingen in het kader van de Kinderboekenweek met meer dan 1600 leerlingen. Ook de tweemaandelijkse peuterochtenden trekken meer dan 800 bezoekers evenals het Filmcafé in Nijkerk en Hoevelaken met 25 voorstellingen.

DALING LEDEN Het totaal aantal leden daalt met ruim vier procent naar 11.339. Het aantal kinderen en jongeren dat lid is van de bibliotheek neemt echter nog steeds toe, maar het aantal betalende leden daalt langzaam. De stijging van het aantal jeugdleden is dankzij de projecten BoekStart, het stimuleren van lidmaatschap voor alle kinderen van de basisschool samen met het project De Bibliotheek op School, het educatief programma voor de basisscholen, het leesbevorderingsproject met school voor Praktijkonderwijs Accent en het gratis kunnen lezen voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar. Het lid zijn van de bibliotheek is geen doel op zich, maar stimuleert het gebruik van de bibliotheek wel flink om te blijven lezen en voorlezen. Van alle inwoners van de gemeente Nijkerk is gemiddeld nu bijna 28% lid. Bij de jeugd is echter in sommige leeftijdscategorieën bijna 90 tot 100 procent lid.

Het aantal uitleningen is licht gedaald met 0,8% naar bijna 375.000 uitleningen. Na een sprongetje van vorig jaar nu weer een kleine daling. Duidelijk is wel dat er een verschuiving plaatsvindt van meer uitleningen door de jeugd en een daling van het aantal boeken dat door volwassenen wordt geleend. Het aantal uitleningen door volwassenen is gedaald met 9 procent en het aantal uitleningen aan de jeugd is juist gestegen met 7%. Het aantal digitale uitleningen is nog relatief klein: bijna 3000 e-books zijn er door leden geleend. Er zijn inmiddels duizenden e-books beschikbaar voor leden van de bibliotheek en ook de door de bibliotheek ontwikkelde apps als Vakantiebieb en Luisterbieb worden veel gebruikt.

De voorzitter van het bestuur, Jannette Booij, is blij met de cijfers. ,,Na alle discussies over de bibliotheek de afgelopen tijd en de zware bezuiniging die we volgend jaar over ons heen krijgen, is het ook goed om feitelijk te zien dat we een voorziening zijn die niet weg te denken is uit de samenleving van Nijkerk en Hoevelaken. Kijk eens naar het gebruik: het is fantastisch dat we dit in samenwerking met andere organisaties kunnen realiseren. De bibliotheek heeft een maatschappelijke waarde die soms moeilijk in cijfers of geld is uit te drukken. Het gaat over mee kunnen doen aan de samenleving, belang van plezier in lezen, zelfredzaamheid en een leven lang leren. Allemaal belangrijk om als inwoner goed te kunnen functioneren in deze maatschappij. Daar dragen we ons steentje aan bij."

De bibliotheek is ook een aantrekkelijke verblijfsplaats. Jannette Booij: ,,Dat blijkt ook uit onderzoek wat we hebben gedaan onder onze klanten via www.Biebpanel.nl, ons permanente klantenpanel: we zijn de plaats in Nijkerk en Hoevelaken waar je lekker een krant of tijdschrift kunt zitten lezen onder het genot van een kopje koffie, boeken inkijken, gratis kunt internetten al dan niet via wifi, een lezing kunt bijwonen, gebruikmaken van het iPadcafé, naar de peuterochtend, een schrijver ontmoeten in het Literair café of een film kunt zien. Op deze manier geven we aan waar we voor staan: inspiratie en leesplezier.''

Het jaarverslag staat op de website www.bibliotheeknijkerk.nl.