• Koen van Weel

Record aantal bezoekers bieb in 2014

NIJKERK/HOEVELAKEN De bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken hebben in 2014 een record aantal bezoekers van 170.000 getrokken. Bijna een derde van de inwoners van Nijkerk en Hoevelaken is lid van de bibliotheek. De vele activiteiten die de bieb organiseert werden door zo', 7400 mensen bezocht.

Henk Brinkman

In een persbericht meldt de bibliotheek dat zo'n 170.000 inwoners van Nijkerk en Hoevelaken over de drempel kwamen voor het lenen van boeken, maar ook voor andere activiteiten als Boekstart, voorlezen voor peuters en het filmcafé. Tegelijk echter is het aantal betalende leden gedaald met 4 procent. Toch is 28 procent van alle Nijkerkers lid van de bibliotheek. Bij de jeugd is in sommige leeftijdscategorieën bijna 90 tot 100 procent lid van de bibliotheek.

Directeur Roel Zuidhof wil echter wel een paar kritische kanttekeningen plaatsen bij de optimistische cijfers. ,,Het aantal uitleningen is gedaald. Vooral bij volwassenen. Bij de jeugd stijgt dat wel. En het uitlenen van e-books is nog relatief klein."

Het aantal bezoekers van de bieb mag dan een recordhoogte hebben bereikt, het ledental van de bieb is gedaald evenals het aantal uitleningen. Directeur Roel Zuidhof signaleert dat mensen wel het werk van de bibliotheek belangrijk vinden, maar er minder voor over hebben. ,,Mensen tekenden spontaan voor onze acties tegen de zware bezuinigingen, maar zeiden soms tegelijk wel hun lidmaatschap op." Veel kinderen en jongeren zijn massaal lid, omdat het gratis is. ,,Maar in 2016 wordt dat voor jongeren tussen de 12 en 18 weer teruggedraaid. In de afgelopen jaren steeg het aantal jeugdleden van 5000 naar 7500. Die trend zal in 2016 wel worden afgebroken."

BEZUINIGINGEN In het afgelopen voorjaar was de zware voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek onderwerp van felle politieke en maatschappelijke discussie. Er openbaarde zich een verschil in visie op de rol van de bibliotheek tussen de politiek en de bibliotheek. Zuidhof: ,,Volgens het nu afgetreden college was de bibliotheek veel te ondernemend met allerlei activiteiten en zou de bieb zich veel meer moeten beperken tot het uitlenen van boeken. Maar landelijk zie je dat juist dat uitlenen sterk afneemt. In de cijfers van 2014 zie je dat ook al beperkt terug in Nijkerk. Daarom willen wij juist een rol spelen in het sociale domein. Wij willen, samen met Sigma en andere organisaties, eraan meewerken dat mensen zich actief kunnen opstellen in de maatschappij. Daarom is het ook goed dat er een maatschappelijke discussie komt over de bezuinigingen op maatschappelijk gebied. We hopen dat die discussie goed van de grond komt."