Rechter stelt gemeente in gelijk over tarief huishoudelijke hulp

NIJKERK De rechter deed op 27 maart uitspraak in het kort geding dat TSN Thuiszorg aanspande tegen de gemeente Nijkerk. Het kort geding draaide om het tarief dat de gemeente Nijkerk hanteert voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag en dat onder de kostprijs ligt van huishoudelijke hulpen in loondienst.

In de uitspraak van de rechter is de gemeente Nijkerk in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat de gemeente vrij is in het bepalen van het tarief waarvoor zij een contract met een aanbieder van huishoudelijke hulp wenst aan te gaan. Het tarief wordt in beginsel bepaald door vraag en aanbod. Bij de bepaling hoeft de gemeente geen rekening te houden met het feit dat TSN ervaren huishoudelijke hulpen in dienst heeft die al langere tijd werkzaam en daardoor relatief 'duur' zijn.

De uitspraak stelt TSN zeer teleur. ,,De Huishoudelijke Hulp Toeslag is in het leven geroepen door het kabinet om de effecten van de bezuinigingen voor de thuiszorg te verzachten", legt Zion Jongstra, algemeen directeur van TSN, uit. ,,Het is een bijdrage in de kosten voor zieken en ouderen wanneer zij gebruik willen maken van extra huishoudelijke hulp. Met deze regeling beoogt staatssecretaris Van Rijn minimaal 19.000 banen in loondienst te redden. Het is bizar dat gemeenten een tarief mogen hanteren dat onder de kostprijs ligt van ervaren medewerkers in loondienst. Hierdoor heeft de regeling juist een tegenovergesteld effect omdat thuiszorgorganisaties op deze manier hun medewerkers geen fatsoenlijk loon kunnen bieden. Behoud van werkgelegenheid is hier dus een zeer relatief begrip geworden; ervaren medewerkers moeten plaats maken voor goedkopere krachten."

Het water staat de thuiszorgorganisaties aan de lippen. Nijkerk is niet de enige gemeente die onder de kostprijs wil inkopen. Recent onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot (in opdracht van TSN) toont volgens TSN aan dat prijzen voor thuishulp vaak onder de kostprijs liggen. De reële prijzen zoals deze worden betaald door gemeenten daalden de afgelopen zeven jaar met zo'n 25 procent. Daar komen nu de grote bezuinigingen bij.