Randverschijnsel

Schiet mij maar lek.....

We zitten in de 'komkommertijd'. Niekarkers zijn of gaan op vakantie en komen al weer terug van een paar weken ongetwijfeld verdiende en noodzakelijke rust en ontspanning na een al dan niet hectisch en memorabel jaar. Er is doorgaans weinig te melden tijdens de 'komkommertijd', de pers is naarstig op zoek, maar het nieuws ligt niet op straat.

Maar niet in Niekark. Althans, niet dit jaar. We hebben immers een college van burgemeester en wethouders dat demissionair is. Wat is dat eigenlijk, demissionair? Wel, er is een probleem ontstaan binnen de coalitie, men kan niet langer door één deur, lopende zaken moeten of mogen afgerond en overdragen worden en, dat is wel heel voornaam, belangrijke beslissingen mogen niet meer worden genomen maar moeten worden overgelaten aan de nieuwe bestuurders. Want hoe we het ook wenden of keren, er zal een nieuw college moeten komen, Niekark kan niet stuurloos verder.

De VVD heeft het coalitieakkoord gebroken door na ruim een jaar tot de conclusie te komen dat voortschrijdend inzicht ertoe noopt het standpunt over de mogelijke openstelling van winkels op zondag in Niekark toch bespreekbaar te maken. CDA en CU/SGP dachten die voor hen principiële discussie binnen het coalitieakkoord voor vier jaar dichtgetimmerd te hebben maar de VVD maakte andere afwegingen en luisterde en handelde naar de signalen en ontwikkelingen vanuit de snel veranderende samenleving. Maar die exegese past uiteraard niet in het straatje van CU/SGP en CDA. Voor deze partijen is de VVD een onbetrouwbare partner gebleken. Raadslid Hans Boer hield tijdens 'de crisis' in de raadszaal een met psalmen, bijbelteksten en gevoel voor demagogie, dramatiek en ingeroeste dogmatiek opgeklopt verhaal op een toon waarop de eerste de beste ayatollah in Iran jaloers zou zijn. Met een gevoel van plaatsvervangende schaamte, verbazing en in recordtijd toenemende irritatie heb ik zijn betoog via de rechtstreekse uitzending aangehoord en gezien. Moest dat nou zo nodig? Deze melodramatische en overdreven redevoering leek op zieltjeswinnerij en opzichtig de achterban tevreden stellen. De rest van de raadsleden deed er het zwijgen toe en hoorde het verhaal van 'voorganger' Boer met verbazing aan. Maar goed, dit raadslid had kennelijk die onstuitbare behoefte om zijn frustratie over de gang van zaken in deze vorm te uiten. Het is de vrijheid van de democratie die op dat moment echter meer weg had van een theocratisch getinte one-man-show.

In de hele kwestie blijft één ding mij verbazen. In het coalitieakkoord zijn door het huidige demissionaire college wel afspraken gemaakt over de verruiming van de sluitingstijden van de horeca. Die mogen vijf keer per jaar zelfs tot vijf uur zondagochtend geopend zijn. Maar wat is nou het principiële verschil met de zondagopenstelling van winkels? Of ik nou op zondagochtend 04.30 uur mijn bier- en andere genoten consumpties afreken in de kroeg of om 12.30 uur op zondagmiddag in de supermarkt een kratje bier betaal..... Volgens mij is het dan beide keren zondag. Of ligt het aan mij dat ik het verschil niet zie?

Schiet mij maar lek....

Cactus