• Archief BDUmedia

Raad van state geeft inwoners Nijkerkerveen gelijk

NIJKERKERVEEN Twee inwoners van Nijkerkerveen hebben bij de Raad van State gelijk gekregen ten aanzien van hun bezwaren tegen het bestemmingsplan Buitengebied 2017. Dat maakt de gemeenteraad het plan ten gunste van hen moet wijzigen.

Wijnand Kooijmans

Eén van de betrokkenen was in beroep gegaan omdat een op zijn gronden aanwezige paardenstal in zijn ogen ten onrechte niet positief is bestemd. De paardenstal is, zo vindt de Raad van State, gebouwd met vergunning en is daarmee legaal. Dat maakt dat de stal ook als zodanig bestemd moet worden. Het verweer van de raad dat de paardenstal rond het jaar 2000 bij de ruimte-voor-ruimte-regeling had moeten worden betrokken wordt van tafel geveegd. Dat argument neemt, zo wordt geconcludeerd, niet weg dat de paardenstal legaal is.

PLAN Betrokkene tekende tevens bezwaar aan tegen de in zijn ogen onvoldoende mogelijkheden binnen het nieuwe bestemmingsplan voor uitbreiding van agrarische activiteiten. Dat bezwaar wordt echter ongegrond verklaard. Reden is dat er, zo oordeelt de Raad van State, op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan er geen concreet plan lag voor de gewenste uitbreiding waar dat wel noodzakelijk was geweest.

De eigenares van een hoveniers- en grondwerkbedrijf in Nijkerkerveen krijgt eveneens gelijk maar hier ligt de zaak wat gecompliceerder. De vrouw is van mening dat de raad te veel beperkingen heeft opgelegd aan de oppervlakte en maximale hoogte van de buitenopslag. Zij wil dat de opslag over het gehele terrein vier meter hoog moet zijn.

ROL In deze kwestie speelt een al dan niet ingediende tekening bij de gemeente een rol. De raad is van mening dat deze niet is ingediend. De vrouw heeft de tekening inmiddels ook niet meer maar krijgt wel gelijk van het hoogste rechtscollege. Dit op grond van een brief van een handhaver van de gemeente waaruit blijkt dat een nieuwe tekening is overhandigd. Dat maakt dat de Raad van State vindt dat de brief wel degelijk bij de besluitvorming had moeten worden betrokken. Op dit punt heeft de raad onzorgvuldig gehandeld.

Het gebied waarin het bedrijf is gevestigd wordt speelt echter ook een rol als het gaat om de uitbreiding van rijksweg A28. Dat maakt dat de raad zich nader moet beraden over de planologische aanvaardbaarheid van het perceel, zowel wat betreft oppervlakte van de buitenopslag als de daarbij passende hoogte.

CONCREET De Raad van State gaat niet mee in het bezwaar van de eigenares van een handels- en transportbedrijf in Nijkerkerveen. Zij wenst het bedrijf in zuidelijke richting uit te breiden. Volgens het rechtscollege was op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan haar initiatief onvoldoende concreet.  Dat maakt dat de gemeenteraad terecht geen rekening heeft gehouden met haar wens. Wel wordt aangegeven dat het de eigenares vrij staat alsnog een concreet onderbouwd plan bij de raad in te dienen.