Raad besluit tot nieuwbouw zwembad

VVD en LP willen duurdere variant

Henk Brinkman

NIJKERK/HOEVELAKEN De gemeenteraad van Nijkerk heeft donderdagavond een amendement van VVD en Lokale Partij gesteund om een iets duurdere variant te kiezen voor een nieuw zwembad, dat in 2018 gereed moet zijn. De raad wil nu een basisbad met acht banen, een apart doelgroepenbad, een peuterbadje en buiten een ligweide voor zomerse dagen. Het neiuwe zwembad moet worden gebouwd op het terrein Spoorkamp tussen de spoorlijn, de rotonde naar Nijkerkerveen en de toekomstige spoortunnel in de Amersfoortseweg.

Coalitiepartij CDA stemde tegen en bepleitte behoud van Bad Bloemendal en overdracht van De Slag in Hoevelaken aan maatschappelijke partijen die dat bad willen gaan exploiteren.

Doordat de meerderheid van de gemeenteraad voor een duurdere variant koos dan het college voorstelde, moet er extra financiële ruimte worden gezocht in de meerjarenbegroting voor de sport vanaf 2018. Dat geldt ook voor de extra investering die is gemoeid met de aanleg van een ligweide. De beide huidige zwembaden worden gesloten en de opbrengsten van die grond moeten worden ingezet voor dekking van de bouwkosten. Daarvoor wordt eveneens 1,1 miljoen euro uit de spaarpot van de gemeente gehaal, de Algemene Reserve.

Joop van Ruler (CDA) vond de extra lasten bezwaarlijk. ,,Dat extra geld moet worden gehaald bij andere sportclubs. Bovendien halen we weer miljoenen uit de Algemene Reserve en die is al krap. En als we de gronden bij Bad Bloemendal moeten afwaarderen op agrarische waarde, levert het een stuk minder op. Dit gaat Nijkerk financieel zwaar op de maag liggen."

Maatschappelijke initiatieven

Op dringend verzoek van Bart Verbeek (PRO21) gaat wethouder Marly Klein in gesprek met groepen uit Hoevelaken die mogelijkheden zoeken om De Slag over te nemen en de groep Bad Bloemendal Blijft Bestaan, dat mogelijkheden onderzoekt om in ieder geval het buitenbad van Bad Bloemendal te behouden en eventueel op en andere manier te gebruiken. Klein toonde aanvankelijk bezwaren, omdat zij vreest dat er extra geld mee kan zijn gemoeid, waardoor weer een andere dekking van de nieuwbouw moet worden gezocht. ,,Ik wil wel nu en mandaat van de raad krijgen om die gesprekken te voeren. Ook als dat betekent dat de grondopbrengsten minder worden. Bovendien is er extra ambtelijke capaciteit nodig en die hebben we niet, nu de reorganisatie gaande is."

Verbeek liet zich niet uit het veld slaan en drong aan op een constructieve houding van de wethouder richten de actiegroepen. Hij hield twee moties achter de hand, waarop de wethouder een toezegging deed om constructief in gesprek te gaan.

Joop van Ruler (CDA) verzuchtte daarop dat het mogelijk is dat Nijkerk in de toekomst drie zwembaden heeft. Hij steunde noch het voorstel, noch het amendement van VVD en LP.

De andere partijen stemden voor het amendement.

(archieffoto BDUmedia ter illustratie)

Label:

Zwembad