• Maranke Pater

Provincie trekt 1,5 miljoen extra uit voor Food Valley

NIJKERK De provincie heeft 1,5 miljoen euro extra gereserveerd voor de regio FoodValley. Gedeputeerde Staten willen daarmee extra investeren in de versterking van de innovatiekracht en experttafels voor ondernemers. De 1,5 miljoen is een extra investering naast de gelden van andere provinciale programma's. Een deel van de 1,5 miljoen wordt direct gefinancierd, een deel is een reservering totdat de plannen verder zijn uitgewerkt.

Gedeputeerde Bea Schouten: ,,Met de Gelderse gebiedsopgave werken we aan de sterke punten van de regio's. FoodValley staat internationaal bekend als kenniscentrum voor gezonde en duurzame voeding. Dit versterken leidt tot meer investeringen en meer banen, ook buiten de directe foodindustrie. Daar profiteren we allen van!"

Voor de gemeenten rond Ede en Wageningen ligt de focus op het bevorderen van kennis van gezonde en duurzame voeding. De provincie stelt direct geld beschikbaar voor de zogeheten experttafels, die ondernemers verbinden met onderwijs- en kennisinstellingen Andere voorstellen worden verder uitgewerkt, waaronder een onderzoek naar de vraag of een HBO opleiding Food in de regio helpt om het tekort aan hbo-ers bij foodbedrijven in de regio te verhogen. Ook worden de behoeften van food start ups in kaart gebracht. Met Oost NV, Wageningen Universiteit worden internationale relaties versterkt en omgezet in handelsbevordering en aantrekken van bedrijven.

In regio FoodValley werken de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen aan de ontwikkeling van een internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van duurzame voeding.