• Provincie Gelderland

Provincie timmert aan rondweg Nijkerk

NIJKERK De provincie Gelderland start met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de rondweg van Nijkerk. Het traject waar gewerkt wordt loopt vanaf de rotonde Chopinlaan tot en met de kruising Berencamperweg. Het werk start in september 2018 en loopt tot eind mei 2019.

Op het hele traject vervangen ze de bovenste laag asfalt (circa 4 centimeter). De kruisingen Frieswijkstraat, Watergoorweg en Berencamperweg worden opnieuw ingericht. Er komen extra rijstroken en nieuwe verkeerslichten. Op het kruispunt Holkerweg worden nieuwe verkeerslichten geplaatst. Bij rotonde Arkemheenweg worden de betonelementen in het middeneiland vervangen. Het fietspad vanaf Nobellaan tot Holkerweg krijgt een nieuwe laag asfalt.

FIETSTUNNELS Tijdens de werkzaamheden aan de N301 door de provincie, legt de gemeente twee nieuwe fietstunnels aan. Eén in de Ambachtsstraat ter hoogte van Watergoot en één in de Arkemheenweg. De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd zodat bewoners hiervan zo min mogelijk overlast ondervinden.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Fase 1 loopt van de rotonde Chopinlaan tot en met de kruising Amersfoortseweg. De uitvoering start maandag 10 september. Uitvoeringstijden zijn van 6.00 tot 22.00 uur (zo lang het licht is). Fase 2 loopt van de rotonde Arkemheenweg tot kruispunt Berencamperweg. Uitvoeringstijden zij in de nacht (exacte tijden worden nog bepaald, in overleg met bedrijven). Overdag is de weg open. Fase 3 loopt van het kruispunt met de Amersfoortseweg tot de rotonde Arkemheenweg. Uitvoeringstijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur. De weg is 's nachts open.

Voor actuele informatie en omleidingsroutes: Bereikbaar Gelderland.