• Archief BDU Media

Provincie steunt aanpak A1/A30 met 7,5 miljoen euro

NIJKERK De provincie Gelderland betaalt een bedrag van 7,5 miljoen euro mee aan het plan van aanpak voor knooppunt A1/A30. Dat heeft gedeputeerde Conny Bieze dinsdag besloten. Het voorstel om mee te betalen wordt nog wel voorgelegd aan Provinciale Staten. In totaal ligt daarmee nu ruim 40 miljoen euro op de plank voor dit infrastructurele project.

Wouter van Dijk

Dat meldt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland. In november werd duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar een zogeheten MIRT-verkenning gaat opstarten, een grootscheeps onderzoek waaruit moet blijken wat er precies bij het knooppunt bij Barneveld moet gebeuren, hoe dat eruit gaat zien en vooral hoeveel het gaat kosten. Uitgangspunt is in ieder geval dat de verkeerslichten verdwijnen. Te denken valt dan aan fly-overs om het verkeer vanuit Ede richting Apeldoorn of van Amersfoort richting Ede soepeler te laten rijden.

Om een deel van het benodigde budget alvast te reserveren, is door het Rijk 22,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, bovenop de al eerder gereserveerde 10 miljoen euro. Regio FoodValley zegde daarnaast eerder 1 miljoen euro toe, waarmee een totaalbedrag van 40,9 miljoen op de plank ligt.

En dat is voldoende, meldt de provincie nu. ,,Want daarmee is 75 procent van het totaal benodigde budget veiliggesteld.'' Dat percentage is een voorwaarde bij een MIRT-verkenning. De kosten voor aanpak van A1/A30 zijn globaal geraamd op 54,4 miljoen euro, gebaseerd op een sobere basisoplossing. De bijdrage vanuit de provincie moet nog wel worden goedgekeurd door Provinciale Staten. Dat gebeurt naar verwachting in januari.

De aanpak van het snelwegenknooppunt is volgens Gelderland belangrijk voor de bereikbaarheid van met name Regio FoodValley. ,,De aansluiting van de A30 op de A1 heeft nu niet de inrichting van een knooppunt van autosnelwegen. Hierdoor ontstaat vertraging door files en het leidt tot verkeersonveiligheid.''

Het Rijk voert nu de regie als het gaat om de verkenning, die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. In die verkenning worden alle varianten opnieuw onderzocht, vanuit verschillende invalshoeken, zodat er uiteindelijk een voorkeursvariant uit moet rollen. Provincie Gelderland, Regio Foodvalley en de gemeente Barneveld vinden de aanpak van dit knelpunt belangrijk voor de regionale bereikbaarheid en steunen het plan daarom. De gemeente voerde de afgelopen jaren samen met belangenorganisaties een lobby om het knelpunt aan te pakken.