Proef met onbetaald parkeren niet uitgesloten

Henk Brinkman

NIJKERK Wethouder Geert Horst sluit niet uit dat er een proef komt met een uur onbetaald parkeren in de Nijkerkse binnenstad. Horst zei dat in een toelichting op een antwoordbrief die hij heeft geschreven aan het bestuur van de Nijkerkse Ondernemersverenigingen.

De NOV had aandacht gevraagd voor een aantal problemen die ondernemers en bezoekers van de binnenstad ervaren na plaatsing van nieuwe parkeerautomaten, waarmee niet meer met contant geld kan worden betaald. Bovendien kun je wel achteraf betalen voor parkeren, maar alleen met een smartphone. Daarmee is deels voldaan aan de wensen van gemeenteraad en ondernemers.

Proef Vooral de ondernemers van het Wheemplein bij de Boni dringen aan op een proef met een uur (of twee) onbetaald parkeren. Horst zei desgevraagd dat hij met de NOV heeft afgesproken de resultaten van dergelijke proeven in Harderwijk en Veenendaal te zullen opvragen en daarna met de ondernemers van NOV en het Wheemplein te bespreken. ,,Dat betekent niet dat we in Nijkerk dan automatisch ook een proef gaan nemen. Maar ik wil wel met hen in overleg. In Harderwijk is zojuist een proef ingegaan voor een jaar. Over een half jaar vraag ik daar naar de ervaringen en dat gaan we dan bespreken."

Horst wees erop dat een proef in Ede niet tot extra bezoekers heeft geleid in de binnenstad van Ede. In Harderwijk werd vorige week een motie ingediend om ook in Harderwijk een proef te nemen, maar de stemmen hierover staakten, zodat de motie pas in een volgende vergadering aan de orde komt. Volgens Horst is men het er niet over eens wat er nu precies moet worden onderzocht.

Zondag Het al of niet betaald parkeren heeft de aandacht van ondernemers omdat zij nog steeds de gevolgen van de crisis ondervinden. In dat kader werd ook geopperd de openstelling van winkels op zondag mogelijk te maken. Horst zei, dat dit niet aan de orde is. ,,Ik ben gebonden aan het coalitieakkoord en daarin is zondagsopenstelling afgewezen. Dat komt pas aan de orde na maart 2018 als er nieuwe verkiezingen zijn gehouden."