Pro21, VVD en LP willen zondagopenstelling doordrukken

NIJKERK Nadat de meerderheid van het college heeft aangegeven de maandagavond aangenomen motie over de zondagsopenstelling niet uit te willen voeren, hebben PRO21, VVD en De Lokale Partij aangekondigd een initiatiefraadsvoorstel in te dienen. De partijen willen het initiatiefvoorstel om zondagsopenstelling mogelijk te maken in september op de raadsagenda zetten, zodat er in oktober een besluit genomen kan worden. Een aangenomen raadsvoorstel móet worden uitgevoerd, in tegenstelling tot een motie.

,,De verordening van de gemeente Amersfoort zal daarbij dienen als model, zodat voor ondernemers uit Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort een gelijk speelveld ontstaat. Het raadsvoorstel zal de normale vergadercyclus doorlopen van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, met inspraak van inwoners en belanghebbenden", luidt de verklaring van de drie partijen in een persbericht.

De coalitie van CDA, ChristenUnie-SGP en VVD is maandagavond uit elkaar gevallen vanwege deze kwestie. Op dit moment is het college van b en w demissionair.