• Foto ter illustratie.

    Lex van Lieshout ANP

Prijzen koopwoningen in Nijkerk stijgen snel

NIJKERK Koopwoningen in de regio Amersfoort – waartoe Nijkerk behoort – zijn in het afgelopen jaar gemiddeld met 8,5 procent in waarde gestegen. Hoekwoningen zijn met 13,9 procent het hardst in waarde gestegen.

Wijnand Kooijmans

In de Nota grondprijsbeleid 2019 geeft het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders aan dat de woningmarkt bijna oververhit is. Woningen worden vanwege de krapte op de woningmarkt steeds sneller verkocht. In de laatste achttien jaar zijn huizen niet zo snel verkocht als in 2018. De gemiddelde verkooptijd nam af naar ongeveer 30 dagen. Een jaar eerder was dit nog 36 dagen.

Voor de bouw van goedkope huurwoningen hanteert de gemeente Nijkerk in 2019 een grondprijs van 180,50 euro per vierkante meter. Reden voor de invoering van een vaste grondprijs is dat de behoefte aan kleinere woningen met een lagere huurprijs ook gaat leiden tot woningen met minder volume en een kleinere kavel waarop wordt gebouwd. De grondprijs voor sociale huurwoningen ligt in Nijkerk op één lijn met diverse Gelderse gemeenten en zijn daarmee, zo geeft het college aan, goed te rechtvaardigen.

PRIJS De grondprijzen voor koopwoningen zijn over de gehele line verhoogd. Het gaat om een verhoging tussen de vijftien en veertig euro per vierkante meter, al naar gelang de koopwaarde van de woning. Met de verhoging zijn de prijzen, zo vindt het college, beter in lijn gebracht met de bestaande Nijkerkse marktsituatie.  Voor de categorie koopwoningen tot 200.000 euro is de prijs voor de grond nog wel lager dan de marktwaarde. De gemeente Nijkerk wil daarmee starters stimuleren een koopwoning te bouwen.

Op de bedrijventerreinen Arkerpoort en De Flier worden de grondprijzen tussen de tien en vijftien euro per vierkante meter verhoogd. In lopende onderhandelingen over verkoop van bedrijfskavels wordt door de gemeente nog wel de grondprijs van 2018 gehanteerd. De nieuwe prijs geldt voor nog startende onderhandelingen. Wel kan op het moment van uitgifte van gronden een bijstelling van de prijs plaatsvinden. Afhankelijk van onder meer de omvang van het perceel, de locatie en de dan geldende marktprijzen.

SNIPPERGROEN Voor snippergroen blijft de prijs van 135 euro per vierkante meter gehandhaafd. Dit omdat de mooiste en meest in trek zijnde stukken in het verleden al zijn verkocht. Door de grondprijs niet te verhogen wordt het, zo neemt het college aan, mogelijk interessanter voor particulieren om snippergroen van de gemeente te kopen. Voor percelen, groter dan honderd vierkante meter en percelen buiten de bebouwde kom, wordt de grondprijs bij verkoop vastgesteld op de dan geldende marktwaarde.

In de begroting van de gemeente is nog een bedrag van 19.500 euro opgenomen aan inkomsten uit de verkoop van snippergroen. Vanaf 2020 wordt in de begroting hiervoor geen inkomsten meer geraamd. In de gemeente Nijkerk is nog ruim 28 hectare grond beschikbaar voor de uitgifte van bedrijfskavels. Hierin is ook de Smidspol opgenomen, het enige gebied dat geen eigendom is van de gemeente.