• koen suyk

Nog geen uitspraak over hoogte parkeervergunningen

NIJKERK Raadsleden willen nog geen uitspraak doen over de hoogte van de vergunningen voor het parkeren in de binnenstad van Nijkerk. Daarmee wordt gewacht tot - vermoedelijk al volgende maand - een voorstel van het college op tafel ligt.

Wijnand Kooijmans

De klankbordgroepen Kerkplein en Bonte Koe hebben al aangegeven de tarieven te hoog te vinden. Volgens Matthias Blankesteijn (CDA) is een bedrag van 500 euro genoemd. Bij de behandeling van de parkeertarieven verwacht wethouder Wim Oosterwijk ook antwoord te kunnen geven op de vraag van Ries van Elteren (De Lokale Partij) waarom de parkeergarage Wheemplein op zondag is gesloten.

VISIE De adviezen van de klankbordgroepen zijn in grote lijnen overgenomen door het college. Dat betekent dat er meer parkeerplekken op de begane grond overblijven dan waar bij de vaststelling van de visie voor de binnenstad van werd uitgegaan. Een deel wordt ingericht als Shop & Go plekken.

Namens de Hervormde kerk vroeg Jan Poorter meer duidelijkheid over het parkeren op zondag voor de kerkgangers. Het gaat om zo'n zestig auto's. In het uiterste geval moet de kerk anders toestaan dat ouderen en minder validen op het plein voor de kerk parkeren. Hij vindt niet dat het collectegeld in de parkeermeter moet verdwijnen.

GRATIS Volgens wethouder Oosterwijk is het parkeren op zondag momenteel gratis en ligt het niet in de lijn der verwachting dat daarin verandering komt. Maar hij zegt toe naar een ontheffingsregeling te gaan kijken. Met de wethouder voelt de meerderheid van de raadsleden er niet voor te schuiven wat betreft het parkeren op de Koetsendijk. Oosterwijk wil wel bezien of hier anders moet worden omgegaan met de Shop & Go plekken. Door de aanwezigheid van horeca gelden hier andere tijden dan de gebruikelijke winkelsluitingstijden.

LOF In algemene zin bestaat waardering voor de gevonden oplossing. Vooral het betrekken van ondernemers en inwoners wordt gezien als een voorbeeld hoe het moet. Twee jaar geleden leidden de voorstellen tot opstand. Dat was toen voor Niels Staal (VVD) reden een amendement in te dienen. Dat heeft ervoor gezorgd dat partijen hun eigen belangen hebben laten varen en water bij de wijn hebben gedaan. Dat heeft geleid tot een voorstel waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Matthias Blankesteijn wijst nog wel op het verdwijnen van de 78 huidige parkeerplaatsen achter de voormalige Jumbo. Hiervan worden er veertig door omwonenden benut. Voor hem is het de vraag waarom deze parkeerplekken niet zijn meegenomen in de plannen, omdat de parkeerruimte nu krap lijkt te worden in deze omgeving.

WAKEN Wethouder Oosterwijk gaf aan er voor te zullen waken dat de komst van meer groen in de binnenstad niet ten koste gaat van veel parkeerplaatsen. Bij de tarieven komt hij terug op de opmerkingen van Van Elteren rond het gratis parkeren van minder validen, dat verloren lijkt te gaan door de komst van slagbomen voor parkeerterreinen.