• Pixabay

Herinrichting Venestraat komt op korte termijn

NIJKERK De herinrichting van de Venestraat in Nijkerk wordt op korte termijn uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarmee het advies over van de klankbordgroepen omgeving Kerkplein en Bonte Koe. De realisering van een parkeergarage (bronpunt) wordt niet afgewacht.

Wijnand Kooijmans

Door het college wordt ook het advies overgenomen in de Venestraat negen parkeerplaatsen te handhaven voor bewoners als vergunninghouders. Er komen drie Shop & Go parkeerplaatsen, waarvan één in de Venestraat in twee in de Holkerstraat.  Buiten de winkeltijden kunnen deze ook worden gebruikt door vergunninghouders.

Aan de Torenstraat wordt aan de westzijde het langsparkeren gehandhaafd voor bewoners als vergunningshouders. Uitgesloten worden de parkeerplaatsen tussen de Holkerstraat en De Brink. Er wordt meer groen gerealiseerd ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Dit moet de uitstraling en leefbaarheid ten goede komen.

VERVALLEN De parkeerplekken aan de oostzijde van de Torenstraat komen aan de kant van het centrum te vervallen. Het gaat om de plaatsen tussen de Venestraat richting Vleenenck. Het parkeerterrein Gasthuisstraat wordt in zijn geheel gehandhaafd met twaalf parkeerplaatsen voor bewoners als vergunninghouders, zes parkeerplaatsen als Shop & Go en tee invalidenparkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen Holkerstraat komen tussen de Torenstraat-Kerkstraat en de Kerstraat aan de kant van de Grote Kerk te vervallen. Voor de omgeving van de Bonte Koe stelt het college voor zes parkeerplaatsen te handhaven in de Bagijnenstraat. In de Vrijheidslaan worden aan de westzijde en gedeelte Torenstraat tot Vleenenck het langsparkeren gehandhaafd voor vergunninghouders. Dit geldt niet voor de zijde van het centrum. Ook hier worden enkele parkeerplaatsen opgeofferd voor meer groen.

CENTRUM De parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Vrijheidslaan, aan de kant van het centrum, komen te vervallen. Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen aan beide zijden van de inrit naar de Bonte Koe. Aan de zijde van de Action komt een plek voor fietsen, aan de andere zijde wordt een laad en losplaats aangelegd.

Het parkeerterrein Koetsendijk/Kolkstraat blijft gehandhaafd met tien parkeerplaatsen voor bewoners met een vergunning. Ook komen hier zes Shop & Go plaatsen en twee invalideparkeerplaatsen. De vrijkomende ruimte wordt gebruikt om hier een fietsenstalling te realiseren.

UITZONDERING Met uitzondering van de Venestraat wordt de herinrichting van gebieden pas in gang gezet op het moment dat de parkeergarage Kerkplein is gerealiseerd en de uitbreiding van de Bonte Koe is afgerond. Voor het inrichten van de Shop & Go plaatsen moet door het college nog een verkeersbesluit worden genomen om deze plekken in te richten als blauwe zone.

Volgens het college zijn de besluiten een compromis tussen de uiteenlopende standpunten. Over het parkeren bij het huidige gemeentehuis vindt in een later stadium nog besluitvorming plaats. Het college wil hier onder meer een deel voor betaald parkeren inrichten.