• archieffoto ter illustratie.

    Koen Suyk

Gebrek aan personeel reden achterstand onderhoud groen

NIJKERK Het onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Nijkerk is de afgelopen maanden op sommige plekken minder geweest dan afgesproken. Maar op de meeste plekken voldoet het onderhoud aan de normen, zoals deze met de gemeenteraad zijn afgesproken.

Wijnand Kooijmans

Dat antwoord het college van burgemeester en wethouders op vragen van Ries van Elteren (De Lokale Partij). Hij is van mening dat er sprake is van onkruid op verharding en in plantvakken het onderhoud op deze
punten sterk te wensen overlaat. Het college zegt te begrijpen dat mensen zich hieraan ergeren.

HERHALING Waar een gebrek aan onderhoud was ging het veelal om gebieden die de gemeente zelf in beheer heeft. Door de vakantieperiode, openstaande vacatures en een tekort aan flexibele arbeidskrachten op de arbeidsmarkt was het niet mogelijk de extra mensen die nodig waren in te huren. Voor het komend seizoen neemt het college maatregelen om herhaling te voorkomen.

Verder geeft het college gebieden die nog onderdeel vormen van een project niet onder het regulier vallen. Het gaat dan onder meer om het kruispunt Frieswijkstraat- Van Middachtenstraat-Doornsteeg en het nieuwe fietspad van Doornsteeg-Watergoor.

REGENVAL In tegenstelling tot Van Elteren, is het college van mening dat hoge temperaturen en regenval wel degelijk invloed hebben gehad op het ontstaan van achterstand. Bij natte en warme omstandigheden neemt de onkruidgroei explosief toe en is veel meer onderhoud nodig. Verwezen wordt naar de zomer van 2013. Toen hebben veel planten de droogte niet overleefd en was nieuwe aanplant nodig.

In het afgelopen jaar zijn drie medewerkers bij het dagelijks beheer aangenomen. Maar nog steeds zijn er bij deze dienst drie vacatures en is ook de vacature voor een beleidsmedewerker nog onvervuld. Het college wil de procedure melding openbare ruimte versnellen, waardoor problemen eerder worden opgelost. Ook worden burgers betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe beheervisie Openbare Ruimte.

BEZETTING Het college verwacht dat zodra de personele bezetting op orde is het gewenste niveau aan onderhoud kan worden gehaald. Los van onverwachte externe omstandigheden als het weer. Aangegeven wordt dat men zich er van bewust is dat de inwoners grote waarde hechten aan een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte.