• Carlo van Houten

Platform Binnenstad Nijkerk presenteert verkeersplan

NIJKERK Het Platform Binnenstad Nijkerk - bestaande uit bewoners, ondernemers en belangenorganisaties - heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een verkeersplan voor de binnenstad van Nijkerk. Doel van het plan is om de binnenstad aantrekkelijker te maken om in te wonen, winkelen en verblijven.

Het platform wil het verkeersplan bespreken met inwoners en ondernemers van de binnenstad. Er zijn twee dezelfde bijeenkomsten waaruit geïnteresseerden kunnen kiezen. Alle belangstellenden zijn welkom. De bijeenkomsten zijn op donderdag 15 september en op donderdag 22 september, van 19.30 tot 21.00 uur in De Schakel aan de Oranjelaan 10.

Het verkeersplan en de visie waarop het plan gebaseerd is terug te lezen op de website van het platform:www.platformbinnenstadnijkerk.nl.