• De oude luister van Nijkerk aan Zee moet worden hersteld.

    Archief BDUmedia

Plannen voor Nijkerk aan Zee zijn bekend

NIJKERK Een beachclub met openbaar strand, een restaurant, camperplaatsen en een trouwkapel. Het zijn enkele onderdelen van de plannen voor Nijkerk aan Zee. Het bestemmingsplan waarin dit wordt geregeld komt vanaf volgende week voor iedereen ter inzage.

Wijnand Kooijmans

Het is het laatste plan binnen het gebied Nieuw Hulckesteijn dat past binnen een totale opknapbeurt voor dit gebied. Eerder werd al Bad Hulckesteijn door Droomparken geopend en de jachthaven De Zuidwal uitgebreid. Het gaat nu om het gebied ten zuidwesten van de sluis en de Arkervaart. De plannen worden ontwikkeld door VDB-Recreatie uit Ermelo. Dat pacht de gronden van Leisurelands, de voormalige recreatiegemeenschap Veluwe.

OVERLEG Over het plan is overleg gevoerd met de diverse natuurorganisaties om recht te doen aan de ligging tussen beschermde natuurgebieden. In het gebied zijn al veel dag recreatieve voorzieningen aanwezig. Deze zijn echter sterk verouderd en de samenhang ontbreekt. Onder meer is hier Strandhuys Nijkerk gevestigd, de voormalige Orangerie. Zowel de gemeente Nijkerk als de provincie Gelderland zijn er voorstander van dat hier een laagdrempelig terrein voor dagrecreatie blijft.

Een ongeveer drie hectare grote zone aan de westzijde van het gebied wordt met beleefnatuur ingericht. Door delen van het maaiveld af te graven ontstaat een drassig moerasachtig gebied dat geschikt is voor watervogels, amfibieën en reptielen. Om deze natuur toegankelijk en leefbaar te houden worden 'knuppelpad' stapstenen en andere avontuurlijke routes aangelegd. Een knuppelpad is een houten pad dat van balken wordt gemaakt. Op diverse plaatsen komen informatieborden te staan en een vogelkijkhut.

ZONNEWEIDE Direct ten oosten van het nieuwe natuurgebied wordt een zonneweide van ongeveer 1,8 hectare aangelegd, Het gaat om een grasveld met bomen. De weide kan worden gebruikt voor zonnen en spelen terwijl onder bomen schaduw kan worden gevonden.

In aansluiting op de zonneweide wordt het bestaande zwemstrand aangelegd. Dit ter vervanging van de drie bestaande zwemstrandjes. In het water wordt een zwemgedeelte afgebakend volgens de geldende regels. Op het strand wordt een kiosk gebouwd. Deze bevat een verkooppunt voor frisdrank, ijs en friet. In en om de kiosk komt een terras. Vanaf het terras op het dak is er uitzicht over het gebied.

BOOMHUTTEN In en om het bestaande bosje wordt het conferentiecentrum Business Beach aangelegd. Het gaat om een aaneenschakeling van 'boomhutten' die tezamen het conferentiecentrum vormen. Het bestaande restaurant Het Strandhuys wordt uitgebreid.

Nijkerk aan Zee wordt ook een trouwlocatie. De plechtigheden gaan plaatsvinden in een verplaatsbaar trouwprieel dat nabij de oever wordt opgericht. Er komt een terrein voor campers waar ruimte is voor maximaal 25 standplaatsen. Dit deel van het terrein is alleen geopend van 1 april tot 1 oktober.

Het noordelijk deel van het gebied wordt ingericht voor het te water laten van kano's en surfplanken. De bestaande inlaatplaats voor kleine zeil en roei-/vissersbootjes blijft bestaan. Er komt geen plek voor gemotoriseerde vaartuigen. Ook komt er voldoende parkeerruimte.