• Archief BDUmedia

Plannen voor Huis van de Stad worden voortgezet

NIJKERK Het nieuwe Huis van de Stad wordt ontwikkeld door de gemeente zelf. Door de lage rente die de gemeente moet betalen, is dat financieel aantrekkelijker dan hiervoor bijvoorbeeld een projectontwikkelaar in te schakelen.

Wijnand Kooijmans

Dat bleek uit de informatie die werd verstrekt tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeente. Wethouder Wim Oosterwijk geeft aan dat de plannen voor het Huis van de Stad in de Havenkom op dit moment gewoon verder worden ontwikkeld. Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat het college doof en blind is voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Het gaat dan om het eventueel beschikbaar komen van het regiokantoor van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat. Ontwikkelingen op dit gebied worden de raad onmiddellijk gemeld.

PROCES Het college van burgemeester en wethouders wil echter niet het proces stopzetten. Het gaat om het uitwerken van een opdracht die al anderhalf jaar geleden door de raad aan het college is verstrekt. ,,Het duurt al lang genoeg", zo verklaart Oosterwijk de doorgang van het in gang gezette proces.

BOUW Volgens projectleider Erwin Donga kan, indien alles volgens plan verloopt, in 2022 met de bouw van het Huis van de Stad worden begonnen. Voor die tijd moeten er nog de nodige stappen worden gezet waarbij de gemeenteraad steeds wordt betrokken. Niels Staal (VVD) vindt dit van belang, omdat er momenten kunnen zijn dat blijkt dat de plannen te duur uitvallen, onder meer als gevolg van de stijgende bouwkosten.

TIMING Donga verwacht dat de stijging wellicht deels kan worden opgevangen door een juiste timing van de aanbesteding. Dat moet, wat hem betreft, zeker niet klakkeloos gebeuren. Hoewel het een Europese aanbesteding moet worden, vindt hij dat ook ondernemers uit de gemeente Nijkerk hiervoor in aanmerking moeten komen.

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES Discussie bestaat over de duizend vierkante meter die is gereserveerd voor maatschappelijke functies. Maatschappelijke organisaties hebben hier, volgens wethouder Oosterwijk, wel oor naar maar geen geld om hierin te investeren. Terwijl uitgangspunt is dat de gebruiker van de maatschappelijke ruimtes deze zelf moeten financieren. Dat maakt dat breder wordt gekeken. Indien moet worden afgeweken van de oppervlakte van duizend vierkante meter moet, zo vindt de wethouder, een nieuwe afweging worden gemaakt over het totale plan.

WONINGBOUW Daarbij met het , volgens Oosterwijk, niet zo zijn dat eventueel vrijgekomen ruimte automatisch wordt ingevuld door woningbouw. Het gaat, zo vindt hij, om het concept dat gezamenlijk is afgesproken.

RAADSZAAL ALS BIOSCOOP Bij de verduurzaming van het Huis van de Stad moeten, zo is een aandachtspunt, ook innovatieve ideeën vanuit de samenleving worden betrokken. Dat kan gaan van bijenkasten op het dak tot de beglazing van het gebouw. Het moet ook een gebouw worden met een knipoog naar het industriële in de Havenkom, waarbij ook het water niet moet worden vergeten. Er is al gesproken over een terras boven het water. Duidelijk is dat er meer reuring moet komen in het gebied. Ook de komst van een grand-café is als mogelijkheid geopperd en het gebruik van de raadszaal als bioscoopzaal op avonden dat er niet wordt vergaderd.

Het gebouw moet tevens multifunctioneel zijn waardoor het door meerdere partijen kan worden gebruikt.