Peuterspeelzaal Klavertje Vier dicht

HOEVELAKEN Peuteropvang Klavertje Vier in Hoevelaken stopt met ingang van 1 juli. De Stichting Peuterspeelzaal Hoevelaken zegt hiertoe gedwongen te zijn door een afname van het aantal peuters dat gebruik maakte van de

opvang. Het gebouw aan het Ottersgat wordt in gebruik genomen door de Willem Farelschool dat hiermee het bestaande ruimtetekort kan oplossen.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeente Nijkerk wordt afgezien van het innen van de laatste zes maanden huur van dit jaar door de stichting Peuterspeelzaal Hoevelaken. Formeel bestaat hiertoe wel de verplichting maar dit zou alsnog leiden tot het faillissement van de stichting. Terwijl juist alle moeite is gedaan een faillissement te voorkomen.

De komende maanden wordt door de Willem Farelschool gebruikt om het gebouw aan te passen voor de huisvesting van twee groepen in de middenbouw. Het gebouw is nu alleen geschikt voor het geven van les aan kleuters. De school heeft daarvan echter drie groepen en vindt het niet logisch deze onder te brengen op twee verschillende locaties. De kosten van de verbouwing komen voorlopig voor rekening van het schoolbestuur.

Voor de gemeente betekent het dat per jaar 14.000 euro minder aan huur wordt ontvangen. Maar omdat de gemeente geen onderhoud meer hoeft te bekostigen waardoor de kosten en baten uiteindelijk aardig in balans komen. Indien de Willem Farelschool in de toekomst het gebouw niet meer nodig heeft komt het eigendomsrecht weer bij de gemeente te liggen.