Persoons Gebonden Budgetten lager

NIJKERK De vergoedingen voor mensen met psychische problemen die wonen in een beschermde woonvorm gaan met achttien procent omlaag. Het gaat om de PGB's die worden toegekend. Ook komt men alleen voor deze vergoeding in aanmerking indien men in een beschermde woonvorm woont.

Wijnand Kooijmans

Onderzoek wijst uit dat een deel van de betrokkenen een vergoeding krijgt, maar in de praktijk gebruik maakte van ambulante behandeling. Nijkerk is voor deze vorm van wonen aangewezen op tarieven die door de regio Amersfoort worden vastgesteld. Op dit moment raakt de korting geen groot aantal mensen. De meeste cliënten met psychische klachten worden elders gehuisvest en uitgeschreven als inwoner van Nijkerk. Voor de toekomst heeft het besluit wel consequenties nu steeds meer zorginstellingen de deuren sluiten en cliënten in de eigen gemeente onderdak moeten vinden.