• Leden van het eerste uur werden gehuldigd.

    Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken viert verjaardag

NIJKERK In de grote zaal van de Kandelaar verzamelden zich een 180 leden en gasten voor de viering van het 25-jarig jubileum PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Met koffie en gebak werd men welkom geheten en er werd teruggeblikt naar de afgelopen 25 jaar.

Een mooi moment was dat de eerste voorzitter Joop van de Veen een voordracht gaf van de eerste stappen van de afdeling. Ook kwamen de andere oud voorzitters aan het woord en werd door de huidige voorzitter nog even een toekomstbeeld geschetst. Zijn droom was dat er door nog meer samenwerking tussen de plaatselijke organisaties alle ouderen in de gemeente Nijkerk duidelijk gemaakt wordt dat zij een zorgzame samenleving in stand kunnen houden waar veel mogelijk is. Dat hierbij onmisbaar is dat er aanwas komt van de volgende generatie jonge ouderen laat zich raden en is ook hard nodig.

Na de pauze zongen de aanwezigen oud Hollandse liedjes onder begeleiding van accordioniste Karin Brons uit Hoevelaken. De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met een buffet waarna iedereen zeer voldaan huiswaarts keerde.