'Parkeren' nogmaals naar college

Henk Brinkman

NIJKERK Het werd een regelrechte clash tussen de Nijkerkse ondernemers en wethouder Geert Horst. Onderwerp: betaald parkeren in het centrum van Nijkerk. Daarbij kwam ook de zondagsopenstelling van winkels aan de orde.

Het was een gewone ledenvergadering van de Nijkerkse Ondernemersvereniging, afgelopen maandagavond. Maar toen de onderwerpen van betaald parkeren en de problemen van winkeliers in het centrum aan de orde kwamen liepen de emoties hoog op. De wethouder , die het beleid van de gemeente uitlegde, zegde aan het eind van de avond wel toe dat hij de problematiek dinsdagmorgen in het college aan de orde zou stellen. Maar dinsdagmiddag wilde hij nog geen uitspraken doen over de uitkomsten van het beraad in het college. ,,De afspraak was dat ik na ons overleg eerst deze week contact zou opnemen met de voorzitter van de NOV, Gerard van den Tweel. Daar houd ik me aan. Ik doe verder geen mededelingen, zei Horst na afloop van de collegevergadering op de wekelijkse persconferentie.

De aanwezige ondernemers, ongeveer 70 leden van de NOV waren aanwezig, gaven uiting aan hun onvrede over de in hun ogen halsstarrige houding van de wethouder als het over het betaald parkeren ging. Na de invoering van de nieuwe wijze van betalen, ervaren zij veel problemen. Het Dip&Go-systeem, dat de banken hebben ingevoerd na het afschaffen van de Chipknip neemt te veel tijd in beslag, zo luidt de klacht. Volge3ns de ondernemers is niet voldaan aan de voorwaarde van achteraf betalen. Volgens Horst wordt voortdurend gekeken naar het functioneren van de nieuwe betaalautomaten. Ook kan achteraf worden betaald met de smartphone. Volgens hem functioneert dat prima. Maar na het beluisteren van alle kritiek zegde hij toe om een proef met twee uur onbetaald parkeren nogmaals in het college te bespreken. De uitkomst van dat beraad wordt zoals gemeld, later deze week bekend.

ZONDAGSOPENSTELLING Zo eensgezind als de ondernemers waren in hun kritiek op het gemeentebestuur, zo weinig eensgezind waren zij over de zondagsopenstelling van winkels. Een peiling van de meningen werd een lastige aangelegenheid en leverde niets op, ondanks aandringen van voorzitter Van den Tweel, die wees op de razendsnelle ontwikkelingen op dat gebied. Het bestuur van de NOV wil nu een enquête houden onder de leden. Ook op dat punt kon Geert Horst de ondernemers niet gerust stellen. ,,In het coalitieakkoord is afgesproken dat de winkels niet open kunnen op zondag. Ik kan die afspraak niet zomaar verbreken. Dat komt pas weer aan de orde bij de volgende verkiezingen in maart 2018."