• De plannen van het college zorgden voor een protestbijeenkomst

    Harry Koelewijn

'Parkeren niet in beton gegoten'

NIJKERK Het vervangen van parkeren op maaiveld door parkeren in bronpunten moet niet in beton worden gegoten, maar per deelgebied worden beoordeeld. Daarnaast moet bij de vaststelling van de parkeertarieven worden gekeken naar een gefaseerde verhoging van de tarieven voor de huidige vergunninghouders.

Wijnand Kooijmans

Dat zijn de twee belangrijkste wijzigingen die door de raad Nijkerk zijn doorgevoerd als het gaat om de toekomst van het parkeren in het centrum. Hiertoe werden een amendement (wijzigingsvoorstel) en een motie ingediend door Niels Staal (VVD), mede namens Pro21 en De Lokale Partij. Het amendement kreeg steun van de fractie van ChristenUnie/SGP. Het CDA stemde tegen, maar ging wel mee met de motie. Dit nadat hun eigen amendement werd weggestemd door de overige partijen.

MIX Volgens Staal was de inzet van een motie, in maart aangenomen door de raad, dat partijen eruit zouden komen wanneer het gaat om een goede mix tussen parkeren op maaiveld en de komst van extra bronpunten. Maar dat is niet gelukt, de emoties zijn hoog opgelopen bij zowel bewoners als ondernemers. Volgens Staal maakt dat het vinden van oplossingen steeds moeilijker.

Per deelplan moet door het college worden overlegd met alle betrokkenen over de handhaving van het aantal parkeerplaatsen op maaiveld. Voor een definitief besluit wordt genomen, moet dan eerst een besluit worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat geldt ook voor verkeersbesluiten die door het college worden genomen.

PARKEERTARIEVEN Het college moet bij de raad komen met een voorstel over de parkeertarieven. De meerderheid van de raad wil voorkomen dat vergunningen ineens omhoog gaan van 35 naar 500 euro. Gekeken moet worden of voor de huidige vergunninghouders een geleidelijke verhoging kan worden doorgevoerd en of dit juridisch haalbaar is.

Wethouder Van Veelen geeft aan dat het college kan leven met het amendement van de meerderheid van de raad. En dat het overleg met betrokkenen, zowel ondernemers als bewoners, zeer serieus wordt genomen.

CDA Joop van Ruler vindt namens het CDA dat voor de verkeerde volgorde wordt gekozen, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat. Hij vindt dat er pas besluiten hadden moeten worden genomen op het moment dat betrokken partijen er samen waren uitgekomen. Volgens hem wil het college niet bewegen.

Hij vindt dat de discussie over betaald parkeren is gepasseerd. Wel kwam hij met een amendement het parkeren op het maaiveld op meerdere plekken te behouden, zoals onder meer het parkeerterrein bij het raadhuis. Ook wil hij dat het huidige tarief van 70 eurocent per uur voor het parkeren wordt bevroren en zo mogelijk in de toekomst wordt verlaagd.

AKKOORD De raad gaat in meerderheid akkoord met wel andere plannen. Het gaat om 280.000 euro voor het opzetten van achteraf betaald parkeren. Voor fietsvoorzieningen komt 100.000 euro beschikbaar, terwijl voor verhoging van het onderhoudsniveau in het centrum 70.000 euro beschikbaar komt. Voor het ondersteunen van ondernemers komt 40.000 euro beschikbaar, om zo de leegstand in het centrum aan te pakken.