• Henry Hamstra

Parkeerdiscussie blijft doorgaan

Henk Brinkman

NIJKERK Wethouder Geert Horst zal niet hebben bedacht dat het plaatsen van nieuwe parkeerautomaten zoveel discussie los zou maken. De laatste weken heeft de discussie over de nieuwe betaalmogelijkheden al veel tongen losgemaakt.

Op 18 februari schreef Horst een brief aan de ondernemers rond het Wheemplein over hun klachten over de nieuwe parkeerautomaten. Die klaagden over de lange wachttijden voor het betalen met een pinpas, het feit dat niet iedereen een smartphone heeft e3n belparkeren ook extra kosten met zich meebrengt en het feit dat gratis parkeren bij alle supermarkten mogelijk is, maar niet bij de Boni, waardoor er geen sprake is van gelijke concurrentiemogelijkheden. Horst laat in zijn brief blijken dat hij niet zomaar van plan is de zaken te veranderen. De extra kosten van het belparkeren worden volgens hem gecompenseerd doordat dan wel per minuut kan worden betaald, waardoor de gebruikers per saldo goedkoper uit zijn. Ook zonder smartphone kunnen parkeerders belparkeren. Dan moeten zij een sms sturen naar de betreffende provider.

Volgens Horst zijn ook de wachttijden bij de parkeerautomaten niet langer dan verwacht mag worden. En ook voor het idee om op het Wheemplein één of twee uur gratis parkeren mogelijk te maken voelt de wethouder niets. ,,Dat heeft consequenties voor het gehele parkeerbeleid in de binnenstad. Uitgangspunt is een eenduidig en uniform betaald parkeerregime zonder onderscheid in tarieven en parkeerduur. Het afschaffen van betaald parkeren op het Wheemplein past niet in dat beleid."

De voorzitter van de Nijkerkse Ondernemersvereniging, Gerard van den Tweel stelt in een brief van 20 februari dat er nog steeds klachten binnenkomen over het nieuwe betalen van parkeren. Dat zou er voor zorgen dat bezoekers afhaken. Hij somt de problemen op die op korte termijn moeten worden opgelost. Geen technische problemen meer, achteraf betalen mogelijk maken zonder extra kosten voor de providers van belparkeren, betalen ook mogelijk maken voor creditcards (zoals Visacard). Ook noemt hij als klacht dat mensen niet meer anoniem kunnen parkeren omdat gegevens altijd kunnen worden achterhaald via bankafschriften en telefoonnota's en kentekenregistratie.

Volgens Van den Tweel zijn er betere systemen in andere gemeenten en extra kosten zouden geen reden mogen zijn om daar van af te zien. Van den Tweel wil dat het college onder ogen ziet dat consumenten liever naar buurgemeenten gaan omdat daar het parkeren gratis is. Hij erkent dat het invoeren van gratis parkeren grote gevolgen heeft voor de begroting en wellicht ook problemen geeft in de relatie met Aprisco, die nu een parkeergarage bouwt onder de Oosterpoort, maar hij wil toch graag een experiment met het gratis maken van de eerste twee parkeeruren, mede gezien de acute problemen voor ondernemers op het Wheemplein.

De discussie zal nog wel een vervolg krijgen.

foto Mensen staan in de rij voor een nieuwe parkeerautomaat.