• Harry Koelewijn

'Parkeerbehoefte New York Pizza Nijkerk onvoldoende gemotiveerd'

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk heeft in de omgevingsvergunning voor de New York Pizza in Nijkerk de parkeerbehoefte niet goed gemotiveerd. Dat oordeelt de bestuursrechter in Arnhem in een tussenuitspraak. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat in het pand bepaalde vormen van horeca toe, maar geen afhaalpizzeria.

Diverse bewoners van de appartementen boven de New York Pizza hebben bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning, en één omwonende heeft beroep ingesteld bij de rechtbank. De bewoners vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat.

De bestuursrechter oordeelt dat de meeste beroepsgronden niet slagen. De gemeente heeft echter niet goed gemotiveerd op welke wijze aan de Nota Parkeernormen is getoetst. De bestuursrechter doet een tussenuitspraak, en stelt het college daarmee in de gelegenheid om het motiveringsgebrek binnen een termijn van vier weken te herstellen.