• Het aansnijden van de taart met alle betrokken partijen.

    Freek Wolff

Over Rood helpt ondernemers

NIJKERK 'Kleine en grote schulden die te lastig zijn om zelf op te lossen', dat is het doel van de organisatie Over Rood. De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg gaan gezamenlijk een beroep doen op Over Rood, zodat zzp-ers met financiële problemen worden geholpen.

Woensdag sneed de Edese wethouder Gerrie Ligtelijn symbolisch een taart aan om de regionale samenwerking te vieren. ,,We moeten iets doen zodat ondernemers 'over rood' kunnen veranderen in dat 'rood over is'. Deze organisatie heeft de kennis in huis om hen te helpen, want de regelgeving verandert regelmatig", aldus de bestuurder.

Dit jaar is het economisch herstel langzaam in een versnelling gekomen. Ook de (kleine) ondernemers die door de crisis schulden hebben opgebouwd, krabbelen langzaam op. In de praktijk blijkt echter dat bedrijven, maar ook zzp-ers die een bedrijf willen beginnen, behoefte hebben aan informatie, coaching en begeleiding. Ondernemers willen problemen voorkomen of oplossen.

De organisatie Over Rood bestaat uit (oud-) ondernemers die hun kennis en ervaring inzetten om zelfstandigen die in financieel zwaar weer zitten of dreigen te komen, te begeleiden naar een financieel gezonde situatie. Ondernemers helpen ondernemers die in moeilijkheden verkeren. Door hen vroegtijdig en intensief te begeleiden, blijkt het in de praktijk mogelijk om onnodige bedrijfsbeëindiging te voorkomen en schuldsanering mogelijk te maken. Over Rood en de gemeenten bieden laagdrempelige hulp aan ondernemers in de regio.

Peter van Bergen leidt Over Rood en is zelf al twintig jaar ondernemer met diverse bedrijven. ,,In 2011 was ik vrijwilliger voor het Rode Kruis en ik ben me kapot geschrokken toen ik bij sommige mensen thuis kwam. Zo ontmoette ik een man bij wie thuis al vijf jaar de gordijnen gesloten zaten en waar de post dicht bleef."

Vervolgens oriënteerde Van Bergen zich internationaal op de kwestie van ondernemers die bijna bezwijken onder een schuldenlast. Hij vergaarde samen met een compagnon veel kennis op dit terrein. ,,We willen mensen weer in hun energie zetten, liefst in een zo vroeg mogelijke fase. Want schulden hebben een hele grote impact op mensen. Zo denk ik aan een schilder die niet teveel druk wilde uitoefenen op een bevriende opdrachtgever, maar op die manier zelf in de problemen raakte. Toen wij ook met die man in gesprek gingen, konden we twee ondernemers helpen."

Er werken intussen zo'n honderd vrijwilligers mee met Over Rood. Zij worden getraind, begeleid en ondersteund. Met een doortimmerd plan kan die expertise van een specialistenteam ingezet worden om ondernemers te begeleiden naar een financieel gezonde toekomst. Cruciaal hierbij zijn: ritme (vaste maandelijkse bijeenkomst), financiële monitoring (vooruitgang, bijstelling), workshops/training en continue ondersteuning (helpdesk).

De zes gemeenten vinden deze vorm van ondersteuning belangrijk omdat het helpt problemen en (verdere) schulden te voorkomen. Ondernemers die de hulp van Over Rood willen inroepen kunnen dat doen via de website www.overrood.nl. Het programma wordt ondernemers aangeboden voor twintig euro per maand.