• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Optisport nieuwe beheerder binnensportaccomodaties

NIJKERK Het is niet uitgesloten dat in de toekomst er weer nationale- en internationale wedstrijden worden gehouden in sportaccommodaties binnen de gemeente Nijkerk. Maar de eisen hiervoor worden wel steeds zwaarder.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt Erwin van Iersel, directeur van Optisport bij de ondertekening van het contract met de gemeente Nijkerk over het beheer van het nieuwe zwembad en de binnensportaccommodaties. Het bedrijf wordt tot de opening van het bad vanaf 1 januari tevens verantwoordelijk voor het beheer van de beide bestaande zwembaden. Een deel van het beheer van de sporthallen blijft, tot 1 januari 2019, contractueel nog in beheer bij scheidend exploitant SRO.

Optisport werkt landelijk en heeft in tachtig gemeenten rond de driehonderd sportaccommodaties in beheer. Daarnaast nog in het Belgische Turnhout en Lommen. ,,Wij willen een organisatie zijn met een beheer zonder drempels. De inwoners staan voor ons centraal", aldus Van Iersel. ,,Wij proberen de mensen in beweging te krijgen."

PERSONEEL Het personeel van SRO wordt overgenomen. Van Iersel: ,,Dat is niet alleen een wettelijke vereiste. Wij willen ook gebruik maken van de kennis die zij door de loop der jaren heen hebben opgebouwd. Daarbij houden wij ook rekening met de emoties die de overgang mee kan brengen voor mensen die jaren bij SRO in dienst zijn geweest."

Voor het contract werd getekend, is eerst een schouw gedaan in de in het geding zijnde accommodaties. Op grond hiervan is een onderhoudsplan opgesteld dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Een deel van de kosten komt voor rekening van Optisport, een ander deel moet de gemeente betalen.

ZWEMBADEN Aan de bestaande zwembaden wordt weinig tot geen onderhoud meer gepleegd. Van Iersel begrijpt dat ook SRO daarin niet meer heeft geïnvesteerd in verband met de toekomstige sluiting. ,,Dat zou weggegooid geld zijn. Voor ons geldt in alle gevallen schoon en veilig", zo geeft hij aan.

Het bedrijf wil een optimale service verlenen. Als voorbeeld noemt Van Iersel Dordrecht waar men 19 uur per dag is geopend. ,,Maar of dat haalbaar is voor Nijkerk moeten we nog afwachten. We willen naast sport ook maatschappelijke activiteiten aanbieden. In het restaurant van het nieuwe zwembad kan bijvoorbeeld straks prima een schildercursus worden gevolgd."

CONTACTEN Optisport heeft contacten met acht sportbonden over het houden van wedstrijden. ,,Maar als we een basketbalwedstrijd uitgezonden willen hebben, stelt de NOS als eis dat alleen de daarvoor benodigde belijning aanwezig is. Dat kan een hobbel zijn."

Namens de gemeente Nijkerk werd het contract getekend door burgemeester Gerard Renkema. Er wordt nog steeds van uitgegaan dat het nieuwe bad in het eerste kwartaal van 2018 kan worden geopend. Ondanks de aanhoudende problemen als het gaat om de levering van bouwmaterialen en voldoende beschikbaar personeel.

KWALITEIT Daarbij blijft de kwaliteit van het nieuwe complex voorop staan. Het college wil geen concessies doen aan de kwaliteit, omdat het risico op problemen bij het gebruik niet is te overzien.